این میوه کبد ، معده و صفرا را پاکسازی می کند

بالنگ یا ترنج دارای خواص بسیاری است که عبارتند از :

کدخبر : 15107
سایت سرگرمی روز :

1.این میوه دارای دو نوع است که نوع کوچک آن را ترنج و نوع بزرگ آن را بالنگ می گویند.

2. طبیعت پوست زرد آن، گرم و خشک است و شحم آن یعنی گوشت آن که زیر پوست زرد آن است و شیرین مزه و سرد و تر است ولی سردی آن زیادتر از تری آن است و مغز ترش آن سرد و خشک است.

3. بالنگ ترش، ملطف و صاف کننده روح طبیعی و خون از صفرا و مسکن قی (استفراغ) صفراوی است.

4. بالنگ ترش برای خفقان قلب, تقویت کبد, معده و تسکین حرارت احشا مفید است.

 

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر: