فال | فال قانون جذب روز

فال قانون جذب 22 مردادماه | فال قانون جذب شخصی امروز شما چه سورپرایزی برایتان دارد؟

فال قانون جذب روز خود را در سایت سرگرمی روز دنبال کنید.

کدخبر : 5121
سایت سرگرمی روز :

 فال قانون جذب ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین فروردین

متن فال:

شما می توانید زندگی تان را بهشت کنید، ولی تنها راه برای این کار این است که درون خود را بهشت کنید. راه دیگری نداریم. شما علت هستید و زندگی تان معلول است.

 فال قانون جذب ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین اردیبهشت

متن فال:

انسان تنها می تواند آن باشد که خود را چنان ببیند؛ و تنها می تواند به جایی برسد که خود را در آنجا ببیند.

 فال قانون جذب ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین خرداد

متن فال:

من اکنون لبریز از احساس بخشش و گذشت نسبت به خودم و دیگران هستم و دیگر به خاطر اشتباهات گذشته خود را سرزنش نمی کنم. خانه دلم آرام و پاک است.

 فال قانون جذب ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین تیر

متن فال:

اگر نق بزنی و گله و شکایت کنی، قانون جذب با قدرت تمام وضعیت های بیشتری را که تو بابت آنها گله می کنی، وارد زندگی ات می کند.

اگر خودت به گله و شکایت فردی دیگر گوش بسپاری و به حرف هایش توجه نشان دهی و با او همدردی کنی، در آن لحظه خودت هم وضعیت های قابل شِکوه و شکایت را جذب می کنی.

 فال قانون جذب ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین مرداد

متن فال:

جمله تاکیدی:

خدا روزی رسان خستگی ناپذیر من است و برکات او تمام ناشدنی.

 فال قانون جذب ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین شهریور

متن فال:

در انجام کارها هرگز تنها نیستید، مگر این که فکر کنید تنها هستید، که برای هرکس فکر ترسناکی است. وقتی بدانید قدرت کائنات را در کنار خود دارید که به هر فکر شما پاسخ می دهد و منتظر و آماده برای کمک به شما در به سرانجام رساندن هر کاری است، ترس تان ناپدید خواهد شد. بهترین پشتیبان با شما هم پیمان شده است. این یار به تمام انرژی ها دسترسی دارد. هیچ چیز یارای ایستادن در برابر آن را ندارد. تنها کاری که شما باید برای شریک خود بکنید، باور کردن او است.

 فال قانون جذب ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین مهر

متن فال:

همه دولتمندان منظم هستند؛ و نظم نخستین قانون کائنات است.

 فال قانون جذب ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین آبان

متن فال:

لعن و نفرین، به خود دشنام دهنده باز می گردد! اگر انسانی برای کسی بدبختی بخواهد، بی تردید بدبختی به سراغ خود او خواهد آمد. اگر بخواهد به کسی کمک کند تا به موفقیت برسد، همانا راه موفقیت خود را هموار کرده است.

 فال قانون جذب ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین آذر

متن فال:

جمله تاکیدی:

من کاری دارم عالی، به شیوه ای عالی! با خدمتی عالی، برای پاداشی عالی!

 فال قانون جذب ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین دی

متن فال:

به محض آرام شدن دریا، کشتیهای انسان از راه می رسند. مادام که آدمی در برابر وضعیتی مقاومت کند، آن را به سوی خود خواهد کشید. اگر بکوشد از وضعی بگریزد، همواره آن وضع را به همراه خواهد داشت. و به هرکجا که برود آن وضع او را دنبال خواهد کرد.

 فال قانون جذب ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین بهمن

متن فال:

جمله تاکیدی:

بادی نیست که بتواند کشتی مرا سرگردان یا جزر و مد تقدیرم را دگرگون کند.

 فال قانون جذب ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین اسفند

متن فال:

همیشه به خاطر داشته باشید احساسات تان به نفع شما بر افکارتان نظارت دارند. احساسات به شما می گویند که آیا افکاری که در سر دارید، به سود شما هستند یا به ضرر شما. اگر بتوانید احساسات خود را بیشتر و بهتر دریابید، در این صورت، بیشتر و بهتر از نوع فکر خود مطلع هستید. احساسات بی وقفه در حال فرستادن پیغام به شما هستند.

به وجود خود گوش دهید.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر: