این عصاره هزار برابر بهتر از شیمی درمانی سرطان معده را فراری می دهد

سرطان معده جزو سرطان‌هایی است که بیشترین مرگ و میر را در جهان دارد.

کدخبر : 16688
سایت سرگرمی روز :

فیبروسارکوم توموری است با منشا سلول های مزانشیمال که از سلول های فیبروبلاست بدخیم و در یک زمینه کلاژن تشکیل شده است. اثرات ضد سرطان لیکوپن موجود در گوجه فرنگی در برخی از سرطان ها ثابت شده است. لذا این مطالعه با هدف تعیین اثرات پیشگیری کننده و درمانی عصاره گوجه فرنگی بر رشد فیبروسارکوما در موش های سوری انجام شد.

در این مطالعه تجربی به 3 گروه 10 تایی از موش های سوری نژاد Balb/c نر 8 هفته ای, 5×105 سلول توموری WEHI-164 در ناحیه سینه حیوان به شکل زیر پوستی تزریق شد. به گروه پیشگیری از 2 هفته قبل از تزریق سلول تومورال تا 2 هفته بعد و گروه درمان همزمان با تزریق سلول های تومورال تا 2 هفته بعد عصاره گوجه فرنگی با دوز 5 میلی گرم بر موش به شکل خوراکی از طریق لوله دهانی معده ای داده شد. مساحت تومورها در روزهای 10, 12, 14, 16, 18, 20 و 22 ثبت و داده ها با استفاده از آزمون های آماری کروسکال والیس و من ویتنی تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که مساحت تومور در گروه کنترل پس از مداخله به شکل معنی داری نسبت به دو گروه درمانی و پیشگیری بیشتر بود (P<0.05). بین دو گروه پیشگیری و درمان این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود. نتیجه گیری: ضمن تاکید بر خواص آنتی اکسیدان و آنتی تومورال گوجه فرنگی به نظر می رسد که عصاره گوجه فرنگی نقش مهمی در پیشگیری و کنترل فیبروسارکوما داشته باشد.

 سرطان معده جزو سرطان‌هایی است که بیشترین مرگ و میر را در جهان دارد. بیماری‌های قلبی-عروقی نیز علت اصلی مرگ در جهان است.

عصاره تام گوجه فرنگی، رشد و تکثیر و انتشار سلول‌های سرطانی معده در بدن را مهار می‌کند و به همین علت برای پیشگیری و درمان سرطان معده مفید است. همچنین، گوجه فرنگی از بیماری‌های قلبی-عروقی مانند سکته مغزی و مرگ و میر پیشگیری می‌کند.

ماده‌ای به نام لیکوپن در گوجه فرنگی که موجب رنگ قرمز آن می‌شود در اثرات آن نقش دارد.

منبع: سید
آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر: