فال حافظ | فال حافظ روز

فال حافظ 2 اردیبهشت ماه | نیت کنید و فال حافظ خود را بخوانید

فال حافظ روز خود را در سایت سرگرمی روز دنبال کنید.

کدخبر : 1896
سایت سرگرمی روز :

فال حافظ یکی از روش‌های پیشگویی در فرهنگ ایرانی است که بر اساس شعرهای حافظ، به منظور یافتن پاسخ به سؤالات و تصمیم‌گیری‌های مختلف استفاده می‌شود. این روش در ایران و کشورهای اطراف به شدت محبوب است و برای بسیاری از مردم جزئی از فرهنگ و زندگی روزمره آنان به شمار می‌آید. شیوه انجام فال حافظ به این صورت است که با در نظر گرفتن سؤالی که می‌خواهیم به آن پاسخ دهیم، یک شعر از دیوان حافظ به‌صورت تصادفی انتخاب می‌شود. سپس در سایه هوشیاری و خلاقیتی که در این زمینه پیدا می‌کنیم، سعی می‌کنیم تعبیری جالب و قابل قبول برای شعر انتخابی پیدا کنیم. در برخی موارد، به جای یک شعر، چندین شعر به صورت تصادفی از دیوان حافظ انتخاب می‌شوند و تعبیر آنها با یکدیگر ترکیب می‌شود. اگر چه فال حافظ برای بسیاری از مردم تنها یک روش سرگرمی است، اما برای برخی دیگر به عنوان یک راهبرد جدی برای تصمیم‌گیری‌های مهم در زندگی به کار می‌رود. به هرحال، برای تعبیر شعرهای حافظ نیاز به آگاهی از فرهنگ و ادبیات فارسی است و تجربه و شایستگی در این زمینه نیز موثر است. ما در سایت سرگرمی روز فال حافظ روزانه شما را قرار میدهیم. فال حافظ روز خود را میتوانید در ادامه بخوانید.

فال حافظ آنلاین متولدین فروردین

غزل شماره: ۵۸

    سر ارادت ما و آستان حضرت دوست

    که هر چه بر سر ما می‌رود ارادت اوست

    نظیر دوست ندیدم اگر چه از مه و مهر

    نهادم آینه‌ها در مقابل رخ دوست

    صبا ز حال دل تنگ ما چه شرح دهد

    که چون شکنج ورق‌های غنچه تو بر توست

    نه من سبوکش این دیر رندسوزم و بس

    بسا سرا که در این کارخانه سنگ و سبوست

    مگر تو شانه زدی زلف عنبرافشان را

    که باد غالیه سا گشت و خاک عنبربوست

    نثار روی تو هر برگ گل که در چمن است

    فدای قد تو هر سروبن که بر لب جوست

    زبان ناطقه در وصف شوق نالان است

    چه جای کلک بریده زبان بیهده گوست

    رخ تو در دلم آمد مراد خواهم یافت

    چرا که حال نکو در قفای فال نکوست

    نه این زمان دل حافظ در آتش هوس است

    که داغدار ازل همچو لاله خودروست

تعبیر فال حافظ :

درد دل کردن با ائمه اطهار برای تو از یک دوست عادی بهتر است چون هر منفعتی می بینی از هدایت ایشان است. وجود خود را به آنها نزدیک کن تا بلکه دلت آرامش بیشتری پیدا کند. در این حالت است که به مراد می رسی و فالت نیکو می شود و غم دوری عزیزان را نمی کشی و از آتش نفس اماره در امان می مانی.

فال حافظ آنلاین متولدین اردیبهشت

غزل شماره: ۴۷۸

    نوش کن جام شراب یک منی

    تا بدان بیخ غم از دل برکنی

    دل گشاده دار چون جام شراب

    سر گرفته چند چون خم دنی

    چون ز جام بیخودی رطلی کشی

    کم زنی از خویشتن لاف منی

    سنگسان شو در قدم نی همچو آب

    جمله رنگ آمیزی و تردامنی

    دل به می دربند تا مردانه وار

    گردن سالوس و تقوا بشکنی

    خیز و جهدی کن چو حافظ تا مگر

    خویشتن در پای معشوق افکنی

تعبیر فال حافظ :

در راهی قدم نهاده اید که باید ثابت قدم بوده و گاهی مثل سنگ سخت و گاهی نرم مثل جوی روان باشید یا اینکه از خودتان بگذرید تا دیگران را نجات بخشید. دلتان روشن است و می دانید کاری را که شروع کرده اید حتما” به سرانجام می رسانید. اگر امید به خدا داشته باشید غم از دلتان ریشه کن می شود یا علی بگویید که رسیدن به مراد محال نیست.

فال حافظ آنلاین متولدین خرداد

غزل شماره: ۱۵۸

    من و انکار شراب این چه حکایت باشد

    غالبا این قدرم عقل و کفایت باشد

    تا به غایت ره میخانه نمی‌دانستم

    ور نه مستوری ما تا به چه غایت باشد

    زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز

    تا تو را خود ز میان با که عنایت باشد

    زاهد ار راه به رندی نبرد معذور است

    عشق کاریست که موقوف هدایت باشد

    من که شب‌ها ره تقوا زده‌ام با دف و چنگ

    این زمان سر به ره آرم چه حکایت باشد

    بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند

    پیر ما هر چه کند عین عنایت باشد

    دوش از این غصه نخفتم که رفیقی می‌گفت

    حافظ ار مست بود جای شکایت باشد

تعبیر فال حافظ :

به عقل خودتان اعتماد ندارید و درایتتان را منکر می شوید. کارهای خودتان را که بسیار خوب هم هستند پنهان می کنید. لطف خدا همیشه با شماست. در هر کاری از هدایت بزرگان استفاده می کنید تا از نادانی رهایی یابید. غصه هایتان برطرف می شود به شرط آنکه دست از شکایت بردارید.

فال حافظ فردا متولدین تیر

غزل شماره: ۳۹۶

    صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن

    دور فلک درنگ ندارد شتاب کن

    زان پیشتر که عالم فانی شود خراب

    ما را ز جام باده گلگون خراب کن

    خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد

    گر برگ عیش می‌طلبی ترک خواب کن

    روزی که چرخ از گل ما کوزه‌ها کند

    زنهار کاسه سر ما پرشراب کن

    ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم

    با ما به جام باده صافی خطاب کن

    کار صواب باده پرستیست حافظا

    برخیز و عزم جزم به کار صواب کن

تعبیر فال حافظ :

بیشتر از این به مال و ثروتی که داری تکیه نکن و به آن مغرور نشو چون مال مثل خورشید از شرق طلوع می کند و از غرب افول می مناید یاد روزی باش که قرار است کوله باری از رفتارهایت را به آخرت ببری پس کارهای شایسته انجام بده به نیایش خدا بپرداز دلت را هم صاف کن که خدا با توست.

فال حافظ فردا متولدین مرداد

غزل شماره: ۱۴۷

    نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد

    که روز محنت و غم رو به کوتهی آورد

    به مطربان صبوحی دهیم جامه چاک

    بدین نوید که باد سحرگهی آورد

    بیا بیا که تو حور بهشت را رضوان

    در این جهان ز برای دل رهی آورد

    همی‌رویم به شیراز با عنایت بخت

    زهی رفیق که بختم به همرهی آورد

    به جبر خاطر ما کوش کاین کلاه نمد

    بسا شکست که با افسر شهی آورد

    چه ناله‌ها که رسید از دلم به خرمن ماه

    چو یاد عارض آن ماه خرگهی آورد

    رساند رایت منصور بر فلک حافظ

    که التجا به جناب شهنشهی آورد

تعبیر فال حافظ :

نوید فتح و پیروزی خیلی زود به شما داده می شود و آنقدر خوشحال می شوید مثل اینکه بهشت و یک حوری به شما بخشیده اند. بخت با شماست و این بخاطر سجده در مقابل معبود الهی می باشد همیشه از خدا اطاعت کنید تا به پادشاهی برسید.

فال حافظ فردا متولدین شهریور

غزل شماره: ۱۳۲

    به آب روشن می عارفی طهارت کرد

    علی الصباح که میخانه را زیارت کرد

    همین که ساغر زرین خور نهان گردید

    هلال عید به دور قدح اشارت کرد

    خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد

    به آب دیده و خون جگر طهارت کرد

    امام خواجه که بودش سر نماز دراز

    به خون دختر رز خرقه را قصارت کرد

    دلم ز حلقه زلفش به جان خرید آشوب

    چه سود دید ندانم که این تجارت کرد

    اگر امام جماعت طلب کند امروز

    خبر دهید که حافظ به می طهارت کرد

تعبیر فال حافظ :

رو به سوی خدا آورید آن وقت دلتان آرام می گیرد و طهارت روح و روان پیدا می کنید. نماز را سر وقت بخوانید تا در بهشت قصر و حور و پری نصیبتان شود. این اضطراب زمانی از بین می رود و به مقصودتان می رسید که عاری از گناه باشید.

متولدین مهر

غزل شماره: ۴۸۳

    سحرگه ره روی در سرزمینی

    همی‌گفت این معما با قرینی

    که ای صوفی شراب آن گه شود صاف

    که در شیشه برآرد اربعینی

    خدا زان خرقه بیزار است صد بار

    که صد بت باشدش در آستینی

    مروت گر چه نامی بی‌نشان است

    نیازی عرضه کن بر نازنینی

    ثوابت باشد ای دارای خرمن

    اگر رحمی کنی بر خوشه چینی

    نمی‌بینم نشاط عیش در کس

    نه درمان دلی نه درد دینی

    درون‌ها تیره شد باشد که از غیب

    چراغی برکند خلوت نشینی

    گر انگشت سلیمانی نباشد

    چه خاصیت دهد نقش نگینی

    اگر چه رسم خوبان تندخوییست

    چه باشد گر بسازد با غمینی

    ره میخانه بنما تا بپرسم

    مآل خویش را از پیش بینی

    نه حافظ را حضور درس خلوت

    نه دانشمند را علم الیقینی

تفسیر فال حافظ :

معمایی برایتان پیش آمده که لاینحل است برای حل آن به افراد ناباب مراجعه نکنید چراغ امیدتان روشن می شود و شما به جواب معمای خودتان می رسید. فعلاگ با غم هایتان سازش کنید با مشورت به آنچه که می خواهید می رسید. کمی تحمل کنید جواب این معما آنقدر با ارزش هست که به خاطر آن زحمت بکشید.

متولدین آبان

غزل شماره: ۱۸۷

    دلا بسوز که سوز تو کارها بکند

    نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند

    عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش

    که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند

    ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند

    هر آن که خدمت جام جهان نما بکند

    طبیب عشق مسیحادم است و مشفق لیک

    چو درد در تو نبیند که را دوا بکند

    تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار

    که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند

    ز بخت خفته ملولم بود که بیداری

    به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند

    بسوخت حافظ و بویی به زلف یار نبرد

    مگر دلالت این دولتش صبا بکند

تفسیر فال حافظ :

شما قدمی در راه خدا بردارید آن وقت می بینید که خداوند چطور تلافی عمل خوب شما را می دهد. اول اینکه بلا را از شم دفع کرده و راه را برایتان روشن می کند. بیماریتان را شفا می دهد. حاجتی دارید که با دعا به درگاه خدا برآورده می شود. انشالله.

متولدین آذر

غزل شماره: ۳۴۷

    صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم

    تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم

    دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود

    مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم

    آن چه در مدت هجر تو کشیدم هیهات

    در یکی نامه محال است که تحریر کنم

    با سر زلف تو مجموع پریشانی خود

    کو مجالی که سراسر همه تقریر کنم

    آن زمان کآرزوی دیدن جانم باشد

    در نظر نقش رخ خوب تو تصویر کنم

    گر بدانم که وصال تو بدین دست دهد

    دین و دل را همه دربازم و توفیر کنم

    دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی

    من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم

    نیست امید صلاحی ز فساد حافظ

    چون که تقدیر چنین است چه تدبیر کنم

تفسیر فال حافظ :

برای حل مشکلات خودتان هیچ تدبیری نمی کنید. دست به دعا برنداشته اید ولی کاری انجام نمی دهید. فرصتا به دست نمی آورید تا جبران کنید اما بدانید که مشکلاتتان زمانی حل می شود که همت کنید و دلتان را صاف نمائید و ایمانتان را هم از دست ندهید. به حرف کسانی که می خواهند راه های نادرست پیش پایتان بگذارند گوش ندهید موفق می شوید.

فال حافظ با تفسیر دقیق متولدین دی

غزل شماره: ۳۳۵

    در خرابات مغان گر گذر افتد بازم

    حاصل خرقه و سجاده روان دربازم

    حلقه توبه گر امروز چو زهاد زنم

    خازن میکده فردا نکند در بازم

    ور چو پروانه دهد دست فراغ بالی

    جز بدان عارض شمعی نبود پروازم

    صحبت حور نخواهم که بود عین قصور

    با خیال تو اگر با دگری پردازم

    سر سودای تو در سینه بماندی پنهان

    چشم تردامن اگر فاش نگردی رازم

    مرغ سان از قفس خاک هوایی گشتم

    به هوایی که مگر صید کند شهبازم

    همچو چنگ ار به کناری ندهی کام دلم

    از لب خویش چو نی یک نفسی بنوازم

    ماجرای دل خون گشته نگویم با کس

    زان که جز تیغ غمت نیست کسی دمسازم

    گر به هر موی سری بر تن حافظ باشد

    همچو زلفت همه را در قدمت اندازم

تفسیر فال حافظ :

هر راهی را که تا به حال انتخاب کرده اید به بن بست رسیده است. خسته شده اید، می خواهید همه چیز را بر ملا کنید. کمی صبر داشته باشید، بخت به شما رو کرده است. به کام دلتان می رسید ولی تا رسیدن به هدف، زجر و درد و خون دل خوردن جزئی از راهی است که باید بروید.

 فال حافظ با تعبیر دقیق متولدین بهمن

غزل شماره: ۱۴۹

    دلم جز مهر مه رویان طریقی بر نمی‌گیرد

    ز هر در می‌دهم پندش ولیکن در نمی‌گیرد

    خدا را ای نصیحتگو حدیث ساغر و می گو

    که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمی‌گیرد

    بیا ای ساقی گلرخ بیاور باده رنگین

    که فکری در درون ما از این بهتر نمی‌گیرد

    صراحی می‌کشم پنهان و مردم دفتر انگارند

    عجب گر آتش این زرق در دفتر نمی‌گیرد

    من این دلق مرقع را بخواهم سوختن روزی

    که پیر می فروشانش به جامی بر نمی‌گیرد

    از آن رو هست یاران را صفاها با می لعلش

    که غیر از راستی نقشی در آن جوهر نمی‌گیرد

    سر و چشمی چنین دلکش تو گویی چشم از او بردوز

    برو کاین وعظ بی‌معنی مرا در سر نمی‌گیرد

    نصیحتگوی رندان را که با حکم قضا جنگ است

    دلش بس تنگ می‌بینم مگر ساغر نمی‌گیرد

    میان گریه می‌خندم که چون شمع اندر این مجلس

    زبان آتشینم هست لیکن در نمی‌گیرد

    چه خوش صید دلم کردی بنازم چشم مستت را

    که کس مرغان وحشی را از این خوشتر نمی‌گیرد

    سخن در احتیاج ما و استغنای معشوق است

    چه سود افسونگری ای دل که در دلبر نمی‌گیرد

    من آن آیینه را روزی به دست آرم سکندروار

    اگر می‌گیرد این آتش زمانی ور نمی‌گیرد

    خدا را رحمی ای منعم که درویش سر کویت

    دری دیگر نمی‌داند رهی دیگر نمی‌گیرد

    بدین شعر تر شیرین ز شاهنشه عجب دارم

    که سر تا پای حافظ را چرا در زر نمی‌گیرد

تفسیر فال حافظ :

چرا کاری را که فقط خودت دوست داری انجام می دهی و به نظر دیگران احترام نمی گذاری. با این کار عاقبت خوشی نخواهی داشت. راه راست را پیش بگیر. ریا و تزویر نکن. با حکم خداوند نجنگ تا راه های موفقیت در مقابل دیدگانت روشن شود.

فال حافظ پیشگویی متولدین اسفند

غزل شماره: ۸۷

    حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت

    آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت

    افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع

    شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت

    زین آتش نهفته که در سینه من است

    خورشید شعله‌ایست که در آسمان گرفت

    می‌خواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست

    از غیرت صبا نفسش در دهان گرفت

    آسوده بر کنار چو پرگار می‌شدم

    دوران چو نقطه عاقبتم در میان گرفت

    آن روز شوق ساغر می خرمنم بسوخت

    کاتش ز عکس عارض ساقی در آن گرفت

    خواهم شدن به کوی مغان آستین فشان

    زین فتنه‌ها که دامن آخرزمان گرفت

    می خور که هر که آخر کار جهان بدید

    از غم سبک برآمد و رطل گران گرفت

    بر برگ گل به خون شقایق نوشته‌اند

    کان کس که پخته شد می چون ارغوان گرفت

    حافظ چو آب لطف ز نظم تو می‌چکد

    حاسد چگونه نکته تواند بر آن گرفت

تفسیر فال حافظ :

تنهایی کاری از پیش نمی بری، احتیاج ب یک همکار و همدل داری که در ضمن راز تو را فاش نکند. گرمای عشق تو بدون کمک دوست سرد می شود و به یر نمی رسد. آسوده خاطر باش که او تکی گاه خوبی برای رسیدن تو به حاجاتت می باشد و راه ر برایت میسر می سازد.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

  • فروردین
    0

    باتشکر وخسته نباشید بسیار عالی بود 👌🏽