فال حافظ | فال حافظ روز

فال حافظ 5 خرداد ماه | نیت کنید و فال حافظ خود را بخوانید

فال حافظ خود را در سایت سرگرمی روز دنبال کنید.

کدخبر : 2694
سایت سرگرمی روز :

فال حافظ برایمان از راه رسید، امیدواریم پیشگویی‌هایش برآورده شود. با فال حافظ در دست، به آینده نگاهی داریم و از تحولات آن برای خودمان استفاده می‌کنیم. فال حافظ، چون نگاهی به دوران گذشته دارد، به ما یادآوری می‌کند که از تجربیات گذشته برای شکل دادن به آینده استفاده کنیم. هر بار که فال حافظ را می‌خوانیم، باور داریم که همه چیز در دسترسمان است و تنها باید به خوبی از آن استفاده کنیم.

با فال حافظ، به دنبال راه‌حل‌های جدید و خلاقانه برای مسائل پیش رویمان هستیم. فال حافظ، به ما یادآوری می‌کند که هرچقدر هم زندگی پیچیده باشد، همواره راه حل‌هایی برای آن وجود دارد. با فال حافظ، به دنبال پاسخ‌هایی برای سوالات پیچیده و ناشناخته هستیم.

فال حافظ یکی از روش‌های پیشگویی در فرهنگ ایرانی است که بسیاری از مردم ایران به آن اعتقاد دارند. این روش برپایه گفته‌های مختلف شاعر بزرگ ایرانی، خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی است. برای انجام فال حافظ، ابتدا باید یک شعر از دیوان حافظ را با دقت و تمرکز خوانده و سپس به صورت تصادفی یکی از بخش‌های کوتاه شعر را انتخاب کنید. سپس این بخش را در نظر بگیرید و با توجه به علائم و نشانه‌های موجود در زبان شعر، سعی کنید به یک پیش‌بینی یا تعبیر برسید. از جمله علائم و نشانه‌هایی که معمولاً در فال حافظ مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان به آوای حرف‌ها، تکرار کلمات، وزن شعر و همچنین اشارات به موضوعات مختلفی مانند عشق، دوستی، جهان‌بینی و غیره اشاره کرد. اگرچه فال حافظ یک روش پیشگویی سنتی است، اما برای بسیاری از مردم ایران هنوز هم جایگاه ویژه‌ای در زندگی روزمره دارد و به عنوان یک راهنمایی در برخی امور مهم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فال حافظ آنلاین متولدین فروردین

غزل شماره: ۳۶

    تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست

    دل سودازده از غصه دو نیم افتادست

    چشم جادوی تو خود عین سواد سحر است

    لیکن این هست که این نسخه سقیم افتادست

    در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست

    نقطه دوده که در حلقه جیم افتادست

    زلف مشکین تو در گلشن فردوس عذار

    چیست طاووس که در باغ نعیم افتادست

    دل من در هوس روی تو ای مونس جان

    خاک راهیست که در دست نسیم افتادست

    همچو گرد این تن خاکی نتواند برخاست

    از سر کوی تو زان رو که عظیم افتادست

    سایه قد تو بر قالبم ای عیسی دم

    عکس روحیست که بر عظم رمیم افتادست

    آن که جز کعبه مقامش نبد از یاد لبت

    بر در میکده دیدم که مقیم افتادست

    حافظ گمشده را با غمت ای یار عزیز

    اتحادیست که در عهد قدیم افتادست

تعبیر فال حافظ :

اجر ثوابی را که کرده اید زود خواهید دید. نشانه هایی از یار هویدا شده برای رسیدن به او جور خواهید کشید. بیماریتان خیلی زود درمان می شود نگران نباشید. به سفر زیارتی می روید و در آنجا گمشده ی دل خودتان را می یابید و با خدای خودتان پیمان می بندید.

فال حافظ آنلاین با تعبیر متولدین اردیبهشت

غزل شماره: ۴۸۳

    سحرگه ره روی در سرزمینی

    همی‌گفت این معما با قرینی

    که ای صوفی شراب آن گه شود صاف

    که در شیشه برآرد اربعینی

    خدا زان خرقه بیزار است صد بار

    که صد بت باشدش در آستینی

    مروت گر چه نامی بی‌نشان است

    نیازی عرضه کن بر نازنینی

    ثوابت باشد ای دارای خرمن

    اگر رحمی کنی بر خوشه چینی

    نمی‌بینم نشاط عیش در کس

    نه درمان دلی نه درد دینی

    درون‌ها تیره شد باشد که از غیب

    چراغی برکند خلوت نشینی

    گر انگشت سلیمانی نباشد

    چه خاصیت دهد نقش نگینی

    اگر چه رسم خوبان تندخوییست

    چه باشد گر بسازد با غمینی

    ره میخانه بنما تا بپرسم

    مآل خویش را از پیش بینی

    نه حافظ را حضور درس خلوت

    نه دانشمند را علم الیقینی

تعبیر فال حافظ :

معمایی برایتان پیش آمده که لاینحل است برای حل آن به افراد ناباب مراجعه نکنید چراغ امیدتان روشن می شود و شما به جواب معمای خودتان می رسید. فعلاگ با غم هایتان سازش کنید با مشورت به آنچه که می خواهید می رسید. کمی تحمل کنید جواب این معما آنقدر با ارزش هست که به خاطر آن زحمت بکشید.

 فال حافظ آنلاین پیشگویی متولدین خرداد

غزل شماره: ۲۲۶

    ترسم که اشک در غم ما پرده در شود

    وین راز سر به مهر به عالم سمر شود

    گویند سنگ لعل شود در مقام صبر

    آری شود ولیک به خون جگر شود

    خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه

    کز دست غم خلاص من آن جا مگر شود

    از هر کرانه تیر دعا کرده‌ام روان

    باشد کز آن میانه یکی کارگر شود

    ای جان حدیث ما بر دلدار بازگو

    لیکن چنان مگو که صبا را خبر شود

    از کیمیای مهر تو زر گشت روی من

    آری به یمن لطف شما خاک زر شود

    در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب

    یا رب مباد آن که گدا معتبر شود

    بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی

    مقبول طبع مردم صاحب نظر شود

    این سرکشی که کنگره کاخ وصل راست

    سرها بر آستانه او خاک در شود

    حافظ چو نافه سر زلفش به دست توست

    دم درکش ار نه باد صبا را خبر شود

تعبیر فال حافظ :

صبر داشته باش هر چند که دلت خون می شود راز خود را به کسی نگو خداوند داد تو را از ستمگران می گیرد. کاری از دستت برنمی آید، فقط دعا کن شاید بالاخره مورد قبول خداوند واقع شود. نکند اگر به حاجت رسیدی و معتبر شدی خدا را فراموش کنی بلکه باید بیشتر رو به خدا آوری.

فال حافظ فردا متولدین تیر

غزل شماره: ۱

    الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها

    که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها

    به بوی نافه‌ای کاخر صبا زان طره بگشاید

    ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل‌ها

    مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم

    جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل‌ها

    به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید

    که سالک بی‌خبر نبود ز راه و رسم منزل‌ها

    شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل

    کجا دانند حال ما سبکباران ساحل‌ها

    همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید آخر

    نهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفل‌ها

    حضوری گر همی‌خواهی از او غایب مشو حافظ

    متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها

تعبیر فال حافظ :

مشکلاتتان بزودی حل خواهد شد و شما به نیت خودتان خواهید رسید. بعد از تاریکی و غم، روشنایی در انتظار شماست. خودتان را برای کاری که می خواهید انجام دهید آماده سازید. با توکل به حق و راه و رسم دینداری به کام دلتان می رسید. راز خودتان را به کسی نگوئید.

فال حافظ فردا متولدین مرداد

غزل شماره: ۳۳۵

    در خرابات مغان گر گذر افتد بازم

    حاصل خرقه و سجاده روان دربازم

    حلقه توبه گر امروز چو زهاد زنم

    خازن میکده فردا نکند در بازم

    ور چو پروانه دهد دست فراغ بالی

    جز بدان عارض شمعی نبود پروازم

    صحبت حور نخواهم که بود عین قصور

    با خیال تو اگر با دگری پردازم

    سر سودای تو در سینه بماندی پنهان

    چشم تردامن اگر فاش نگردی رازم

    مرغ سان از قفس خاک هوایی گشتم

    به هوایی که مگر صید کند شهبازم

    همچو چنگ ار به کناری ندهی کام دلم

    از لب خویش چو نی یک نفسی بنوازم

    ماجرای دل خون گشته نگویم با کس

    زان که جز تیغ غمت نیست کسی دمسازم

    گر به هر موی سری بر تن حافظ باشد

    همچو زلفت همه را در قدمت اندازم

تعبیر فال حافظ :

هر راهی را که تا به حال انتخاب کرده اید به بن بست رسیده است. خسته شده اید، می خواهید همه چیز را بر ملا کنید. کمی صبر داشته باشید، بخت به شما رو کرده است. به کام دلتان می رسید ولی تا رسیدن به هدف، زجر و درد و خون دل خوردن جزئی از راهی است که باید بروید.

فال حافظ اصلی متولدین شهریور

غزل شماره: ۱۷۸

    هر که شد محرم دل در حرم یار بماند

    وان که این کار ندانست در انکار بماند

    اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن

    شکر ایزد که نه در پرده پندار بماند

    صوفیان واستدند از گرو می همه رخت

    دلق ما بود که در خانه خمار بماند

    محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد

    قصه ماست که در هر سر بازار بماند

    هر می لعل کز آن دست بلورین ستدیم

    آب حسرت شد و در چشم گهربار بماند

    جز دل من کز ازل تا به ابد عاشق رفت

    جاودان کس نشنیدیم که در کار بماند

    گشت بیمار که چون چشم تو گردد نرگس

    شیوه تو نشدش حاصل و بیمار بماند

    از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر

    یادگاری که در این گنبد دوار بماند

    داشتم دلقی و صد عیب مرا می‌پوشید

    خرقه رهن می و مطرب شد و زنار بماند

    بر جمال تو چنان صورت چین حیران شد

    که حدیثش همه جا در در و دیوار بماند

    به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی

    شد که بازآید و جاوید گرفتار بماند

تعبیر فال حافظ :

به عهد و پیمانی که بسته ای پایبند باش. حریم خود را حفظ کن وگرنه خیلی زود آبرویت می رود. عشق را در دل خود جاودانه کن تا هیچ وقت دلت تیره نگردد. محبت و عشق تو همه را حیران می کند و نامت را بر سر زبان ها می اندازد.

فال حافظ واقعی متولدین مهر

غزل شماره: ۱۳۳

    صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد

    بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد

    بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه

    زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد

    ساقی بیا که شاهد رعنای صوفیان

    دیگر به جلوه آمد و آغاز ناز کرد

    این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت

    و آهنگ بازگشت به راه حجاز کرد

    ای دل بیا که ما به پناه خدا رویم

    زان چه آستین کوته و دست دراز کرد

    صنعت مکن که هر که محبت نه راست باخت

    عشقش به روی دل در معنی فراز کرد

    فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید

    شرمنده ره روی که عمل بر مجاز کرد

    ای کبک خوش خرام کجا می‌روی بایست

    غره مشو که گربه زاهد نماز کرد

    حافظ مکن ملامت رندان که در ازل

    ما را خدا ز زهد ریا بی‌نیاز کرد

تفسیر فال حافظ :

کسی با ریا و حیله باب دوستی با شما باز کرده است. تازه اول کار است. از همین جا راهت را عوض کن و به خدا پناه ببر. دست دشمن زود رو می شود. اگر این کار را نکنی در آینده ای نزدیک از کرده ی خود پشیمان می شوی.

فال حافظ با قرائت متولدین آبان

غزل شماره: ۹

    رونق عهد شباب است دگر بستان را

    می‌رسد مژده گل بلبل خوش الحان را

    ای صبا گر به جوانان چمن بازرسی

    خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را

    گر چنین جلوه کند مغبچه باده فروش

    خاکروب در میخانه کنم مژگان را

    ای که بر مه کشی از عنبر سارا چوگان

    مضطرب حال مگردان من سرگردان را

    ترسم این قوم که بر دردکشان می‌خندند

    در سر کار خرابات کنند ایمان را

    یار مردان خدا باش که در کشتی نوح

    هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را

    برو از خانه گردون به در و نان مطلب

    کان سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را

    هر که را خوابگه آخر مشتی خاک است

    گو چه حاجت که به افلاک کشی ایوان را

    ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد

    وقت آن است که بدرود کنی زندان را

    حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی

    دام تزویر مکن چون دگران قرآن را

تفسیر فال حافظ :

قدر جوانی را بدانید. منتظر خبری خوش باشید که برای آن دست به دعا برداشته اید. از چیزی نترسید، ایمانتان شما را از هر طوفانی نجات می بخشد. به بازوی خودتان متکی باشید. خودتان را از بند مادی رها کنید و به قران توسل جوئید.

فال حافظ صوتی متولدین آذر

غزل شماره: ۵۲

    روزگاریست که سودای بتان دین من است

    غم این کار نشاط دل غمگین من است

    دیدن روی تو را دیده جان بین باید

    وین کجا مرتبه چشم جهان بین من است

    یار من باش که زیب فلک و زینت دهر

    از مه روی تو و اشک چو پروین من است

    تا مرا عشق تو تعلیم سخن گفتن کرد

    خلق را ورد زبان مدحت و تحسین من است

    دولت فقر خدایا به من ارزانی دار

    کاین کرامت سبب حشمت و تمکین من است

    واعظ شحنه شناس این عظمت گو مفروش

    زان که منزلگه سلطان دل مسکین من است

    یا رب این کعبه مقصود تماشاگه کیست

    که مغیلان طریقش گل و نسرین من است

    حافظ از حشمت پرویز دگر قصه مخوان

    که لبش جرعه کش خسرو شیرین من است

تفسیر فال حافظ :

دیگر خسته شده ای. صبرو قرار نداری از سرگردانی خسته ای و این باعث دل شکستگی تو شده است. فقر و بی پولی عذابت می دهد. مقصود و مراد تو همان ثروت است که برای رسیدن به آن خود را به هر آب و آتشی می زنی. نترس روزی خواهد رسید که همه ی مردم تو را تحسین کنند و از تو کمک می خواهند.

فال حافظ با تفسیر دقیق متولدین دی

غزل شماره: ۲۲۹

    بخت از دهان دوست نشانم نمی‌دهد

    دولت خبر ز راز نهانم نمی‌دهد

    از بهر بوسه‌ای ز لبش جان همی‌دهم

    اینم همی‌ستاند و آنم نمی‌دهد

    مردم در این فراق و در آن پرده راه نیست

    یا هست و پرده دار نشانم نمی‌دهد

    زلفش کشید باد صبا چرخ سفله بین

    کان جا مجال بادوزانم نمی‌دهد

    چندان که بر کنار چو پرگار می‌شدم

    دوران چو نقطه ره به میانم نمی‌دهد

    شکر به صبر دست دهد عاقبت ولی

    بدعهدی زمانه زمانم نمی‌دهد

    گفتم روم به خواب و ببینم جمال دوست

    حافظ ز آه و ناله امانم نمی‌دهد

تفسیر فال حافظ :

صبر کرده ای، تحمل کرده ای، عبادت کرده ای ولی نشانه ای از رسیدن به مراد نمی بینی. فکر می کنی دیگر برای جبران ضرر نداری و مدام دور خودت می چرخی بدون اینکه پیشرفتی داشته باشی، ولی عاقبت اجر صبر خود را می بینی و بد عهدی زمانه را فراموش می کنی.

فال حافظ با تعبیر دقیق متولدین بهمن

غزل شماره: ۳۳۷

    چرا نه در پی عزم دیار خود باشم

    چرا نه خاک سر کوی یار خود باشم

    غم غریبی و غربت چو بر نمی‌تابم

    به شهر خود روم و شهریار خود باشم

    ز محرمان سراپرده وصال شوم

    ز بندگان خداوندگار خود باشم

    چو کار عمر نه پیداست باری آن اولی

    که روز واقعه پیش نگار خود باشم

    ز دست بخت گران خواب و کار بی‌سامان

    گرم بود گله‌ای رازدار خود باشم

    همیشه پیشه من عاشقی و رندی بود

    دگر بکوشم و مشغول کار خود باشم

    بود که لطف ازل رهنمون شود حافظ

    وگرنه تا به ابد شرمسار خود باشم

تفسیر فال حافظ :

از دست غریبی و بی کسی گله و شکایت نداشته باش این این تصمیمی است که خودت گرفته ای. ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است از راهی که رفته ای برگرد. حادثه ای در پیش است که شما را از بی سامانی نجات می دهد. راه راست را پیشه ی خود کن. خداوند باز هم به تو لطف کرده است.

فال حافظ پیشگویی متولدین اسفند

غزل شماره: ۱۶۳

    گل بی رخ یار خوش نباشد

    بی باده بهار خوش نباشد

    طرف چمن و طواف بستان

    بی لاله عذار خوش نباشد

    رقصیدن سرو و حالت گل

    بی صوت هزار خوش نباشد

    با یار شکرلب گل اندام

    بی بوس و کنار خوش نباشد

    هر نقش که دست عقل بندد

    جز نقش نگار خوش نباشد

    جان نقد محقر است حافظ

    از بهر نثار خوش نباشد

تفسیر فال حافظ :

ظاهر زیبا و جمال بی عیب بدون سیرت پاک ارزشی ندارد پس فقط به ظواهر تکیه نکن و رفتار و ادب و اخلاق را نیز مد نظر داشته باش. هیچ گلی بی خار نیست. تو هم سعی کن ایرادهای خود را برطرف نمایی. در انتخاب نیز، تشخیص درست با توست. زیاد دقت کن.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

  • فروردین 🥺😔
    0

    خدایا شکرت 🤲🙏🏼 ممنون از فالتون