فال ابجد | فال ابجد فردا

فال ابجد فردا 17 فروردین ماه | فال ابجد شخصی و دقیق شما برای پیش بینی اتفاقات فردا

فال ابجد خود را در سایت سرگرمی روز بخوانید.در ادامه ما سعی کردیم در سایت سرگرمی روز دقیق ترین فال ابجد برای پیش بینی فردای شما را قرار دهیم:

کدخبر : 15229
سایت سرگرمی روز :

فال ابجد یکی از روش‌هایی است که در فرهنگ ایرانی برای پیش‌بینی و پژوهش استفاده می‌شود. در این روش، به هر حرف الفبا یک عدد تعلق می‌گیرد. به‌طور معمول، حروف الفبا در فارسی از یک تا بیست و دو شماره و رقم برچسب‌گذاری می‌شوند. فال ابجد  بیشتر به عنوان یک سرگرمی و تفریح محسوب می‌شود و نباید به آن به عنوان یک روش علمی و قطعی برای پیش‌بینی اعتقاد داشت.

 

فروردین

حروف ابجد فال شما : ج د ج

اگر صبر کنی به مقصود خواهی رسید، فالتان نیک است اما در راه رسیدن به هدف باید همت و تلاش کنی. مراقبت باش زیرا کسی با تو دشمنی می کند. اگر گم شده ای داری آن را پیدا خواهی کرد. حتما از مسافر راه دورتان خبری خوش می شنوید.

اردیبهشت

حروف ابجد فال شما : ج د ب

اگر قصد انجام کاری داری بهتر است دست نگهداری. کسی می خواهد شما را فریب بدهد پس چشم و گوش‌تان را باز کنید. هیچ وقت قرار نیست همه دوست شما باشند زیرا افکار فتنه انگیز برخی برایتان دردسر ساز می شود. اگر کسی نصیحت تان کرد، آن را قبول کنید تا صدمه نبینید.

خرداد

حروف ابجد فال شما : آ د آ

طالع بلند و روشنی داری، غم و ناراحتی از شما دور شده و سعادت به شما رو خواهد آورد. از آسیب بدخواهان درامانی و اگر چیزی از دست داده ای یا می دهی، نگران نباش دوباره به تو باز خواهد گشت. دوست، همکار یا همسرتان شما را حمایت می کند. معامله ای می کنید که به نفع شماست. نگران هستید که بیهوده است. مسافری دارید که به سلامت باز خواهد گشت. اگر می خواهی کاری انجام دهید، شروع کن زیرا موفقیت از آن توست.

تیر

حروف ابجد فال شما : آ آ ج

سعی کن از خصومت، انجام کار اشتباه و فکر کردن به کار بد صرف نظر کنی. از فردی با چشمانی کبود و رنگی سرخ دوری کن. کسی از تو ناراحت است که باید از او دلجویی کنید. تا چند روز آینده به خواسته و آرزویی که داری می رسی. صدقه بده تا صدمه ای که متوجه توست رفع شود. از فکر بد، پول و درآمد حرام دوری کن و در هر کاری به خدا توکل کن.

مرداد

حروف ابجد فال شما : د د ج

نیت و قصدی که داری خوب است و خیلی زود کارهایت سر و سامان می گیرد. تا چهل روز دیگر گشایشی در کارت پدیدار می شود که اصلا انتظارش را نداشتی. زندگیت دستخوش تغییرات مثبت خواهد شد. خیلی زود از غم و رنج رها می شود و روی خوش زندگی را نیز خواهی دید. البته اراده خودت نیز در این امر دخیل است.

شهریور

حروف ابجد فال شما : ب ب د

نیت و طالع خوبی داری، خیلی زود از غم رها شده و به خیر و سعادت دست پیدا می کنی. دست از تلاش برندار تا موفق و پیروز شوی. مراقب بدخواهان باش و هرگز از رازهایت سخنی نگو تا کسی به تو صدمه نزند. در نماز خواندن کاهلی نکن، آن وقت به مراد و مقصود دلت خواهی رسید.

مهر

حروف ابجد فال شما : د ج ب

تا چند روز آینده یک یک خبر خوش می شنوی. مالی گم شده داری که زود پیدایش خواهی کرد. کارهایت بر وفق مراد پیش می رود و پول و سود زیاد به دست خواهی آورد. با دوستانت مشورت کن، زیرا راهنمایی آن ها به سودآوری بیشتر و به دست آوردن مال حلال کمک می کند. خداوند را شکر کن، به مستحقین احسان کن تا اجر معنوی معنوی نصیبت شود.

آبان

حروف ابجد فال شما : ب د آ

نیتی در دل داری که باید از آن دوری کنی زیرا باعث پشیمانی و غصه ات می شود. شخصی با پوستی سیاه با تو دشمنی دارد که باید از او دوری کنی. مدتی است که هیچ چیز بر مراد دلت نیست، صبور باش زیرا خداوند مراقب توست.

آذر

حروف ابجد فال شما : ب ب د

نیت و طالع خوبی داری و خیلی زود از غم رها خواهی شد. این فال نوید خیر و سعادت به تو می دهد. در کارهایت تلاش کن تا موفق شوی. مراقب بدخواهان باش و رازهایت را به هرکس نگو تا از آسیب و زیان در امان بمانی. هیچ وقت در زندگی دو دل نباش تا خداوند مراد دلت را بدهد.

دی

حروف ابجد فال شما : ج آ ‌آ

به نیتی که داری می رسی فقط باید منتظر بمانی. از انجام کار بد دوری کن تا غم و غصه به تو نرسد. فکر پول حرام نباش زیرا خداوند مواظب توست و روزی ات را خواهد داد. به زودی یک خبر خوشحال کننده به تو می شنوی که تغییرات زیادی در زندگیت ایجاد خواهد کرد. در همه امور به خدا توکل کن.

بهمن

حروف ابجد فال شما : آ ج ب

نیتی داری که به خواسته ات خواهی رسید. خیلی زود از غم و رنج راه می شوی و به پول و ثروت دست پیدا می کنی. دعوا و درگیری داری که به نفع تو تمام می شود. فردی همیشه با شما سر ناسازگاری دارد اما نگران نباشید که خیلی زود از شما پیروی خواهد کرد. آنچه را از دست داده ای دوباره به دست خواهی آورد. در عبادت کوتاهی نکن تا عاقبت به خیر شوی.

اسفند

حروف ابجد فال شما : ج ب ب

هرآنچه می خواهی از خدا بخواه و بر عهد خود نیز پایبند باش. فکر و دلت را یکی کن تا با توکل به خدا به مرادت برسی. کسی نزدیک در مورد تو غیبت می کند که نباید به آن اعتنا کنی، بهتر است فقط به کارت مشغول باشی تا هرچه زودتر به خواسته ات دست پیدا کنی.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر: