تست شخصیت شناسی | تست شخصیت شناسی و روانشناسی

تست شخصیت شناسی | اگر این نشونه هارو داری یعنی از نظر بقیه آدم بی ارزشی هستی

اگر انسان خوب و با محبتی هستید ولی در تصور خودتان آنگونه که باید از طرف مقابل و اطرافیان بازخوردهای مثبتی را دریافت نمی‌کنید بهتر است رفتاری را که ارزش شما را در نظر دیگران کم می‌کند شناخته و آن را ترک کنید. برخی از این رفتارها را در این مطلب موفقیت با هم مرور می‌کنیم.

کدخبر : 16959
سایت سرگرمی روز :

دوستدار کسی هستی که دوستدار شما نیست

رفتاری که شما را بی ارزش می کند، هر انسانی برای خود ارزشی دارد که بخشی از این ارزش با ابراز علاقه‌ها و دوست داشتن‌هایش نمایان می‌شود. اینکه شما چه افرادی را لایق محبت خود بدانید بخش مهمی از شخصیت شما را می‌سازد پس اگر در این انتخاب درست عمل نکنید آسیب بزرگی به شأن و شخصیت خود خواهید زد. فراموش نکنید که تنها افراد لایق دوست داشته شدن توسط شما هستند که شما را دوست داشته و این احساس را ابراز می‌کنند.

ابراز تاسف و معذرت خواهی بعد از انجام کاری اشتباه یا گفتاری نادرست یکی از رفتارهای بارز افراد با شخصیت است اما هرگز انسانی که به خود ارزش قائل است برای اشتباهی که انجام نداده عذرخواهی نمی‌کند.

موافقت با فردی که همیشه مخالف شماست

شما آزاد هستید نظرات خود را به شکلی صحیح و عاقلانه بیان کنید؛ هرگز خود را از این حق محروم نسازید و جایی که نیاز است عقاید خود را بیان کنید. حال اگر به واسطه موافقت با فردی که هرگز با شما موافق نبوده و از نظرات شما حمایت نمی‌کند نظر خود را تغییر دهید و در عین مخالفت قلبیتان، با او زباناً موافقت را عنوان کنید آسیب بزرگی به ارزش خود خواهید زد. اظهار نظر مخالف یا موافق شما در مواجهه با دیگران قرار نیست روابط شما را تخریب کند بلکه برعکس ارزش شما را به عنوان یک انسان قوی و با عزت نفس بیشتر می‌کند.

جبران بیش از اندازه محبت

رفتاری که شما را بی ارزش می کند، هر محبتی باید جبران شود و شکی در این مسئله نیست اما زمانی که خود را موظف به جبران چندین باره یک محبت انجام شده از طرف مقابل می‌دانید نادانسته و ناخواسته ارزش خود را در نظر او و دیگران کم می‌کنید.

نادیده گرفتن نیازهای خود

چنانچه هرگز نیازهای خود را ابراز نمی‌کنید یا در زمانی که لازم است آنها را جدی نگرفته و احساس نمی‌کنید که باید به این نیازها پاسخی داده شود بدون شک به شان و ارزش خود در حال آسیب زدن هستید و بدون آنکه بدانید شخصیت خود را تبدیل به شخصیت فردی بی ارزش می کنید.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر: