چیستان روز | چیستان باحال

چیستان دشوار | آن چیست که قابل اندازه گیری است، اما قابل مشاهده نیست!؟

چیستان: آن چیست که قابل اندازه گیری است، اما قابل مشاهده نیست!؟

کدخبر : 17877
سایت سرگرمی روز :

چیستان متفاوت 1: یکی از گونه‌های ادبی در ادب رسمی و فرهنگ مردم ایران چیستان است. چیستان نوعی از تفرج و تفنن ادبی است که به جز کاربرد سرگرم‌کننده، جنبه‌های آموزشی و فرهنگی دیگری نیز دارد.این نوع ادبی را می‌توان در زمره ادبیات اندرزی به‌شمار آورد.

چیستان: آن چیست که قابل اندازه گیری است، اما قابل مشاهده نیست!؟

.

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ چیستان

آیا توانستید بفهمید که پاسخ این چیستان چیست؟ اگر هنوز در حال فکر کردن هستید، بهتر است بیشتر تمرکز و فکر کنید. ما اطمینان داریم به پاسخ دست پیدا خواهید کرد.

.

.

.

.

.

.

.

    پاسخ: زمان است

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر: