فال | فال قانون جذب روز

فال قانون جذب 6 اردیبهشت | فال قانون جذب شخصی امروز شما چه سورپرایزی برایتان دارد؟

فال قانون جذب روز خود را در سایت سرگرمی روز دنبال کنید.

کدخبر : 1961
سایت سرگرمی روز :

فال قانون جذب ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای متولدین فروردین

متن فال:

در هر موردی هدایت بطلبید و بگویید: «جان لایتناهی، راه را نشانم بده. اگر من باید کاری بکنم آن را بر من آشکار کن!» پاسخ نیز خواهد آمد: از طریق شهود (یا گواهی دل)؛ اظهار نظری تصادفی از جانب کسی، عبارتی در کتابی، و یا از راهی دیگر. گاه پاسخ ها دارای دقتی تکان دهنده اند!

فال قانون جذب ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای متولدین اردیبهشت

متن فال:

می دانم که کائنات از طریق قانون جذب، همه چیز به همه کس می دهد . من این توانایی را دارم که هر آنچه دلم بخواهد انتخاب کنم . وفور نعمت در همه چیز وجود دارد . من این توانایی را دارم که از طریق افکار و احساسم به وفورِ نعمتِ بی حد و حصر، تلنگری بزنم و آن را وارد زندگی ام کنم .

فال قانون جذب ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای متولدین خرداد

متن فال:

وضعیت مالی امروزتان نتیجه افکار و تجسمات دیروزتان در مورد پول است. بنابراین تنها راه افزایش رفاه و بهبود وضعیت مالیتان، تغییر نگرشتان نسبت به پول و ثروت است. تنها کافی است یکبار نگرش و طرزفکرتان بر روی فرکانس جذب پول تنظیم کنید تا به صورت حیرت آوری پول و ثروت وارد زندگیتان شود.

فال قانون جذب ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای متولدین تیر

متن فال:

آدمی تنها آنچه را که می دهد باز می ستاند. بازی زندگی، بازی بومرنگها است. و پندار و کردار و گفتار انسان - دیر یا زود - با دقتی حیرت انگیز به خود او باز می گردد.

فال قانون جذب ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای متولدین مرداد

متن فال:

درخواست کنید، باور کنید، دریافت کنید.

سه گام ساده برای خلق خواسته تان. با این حال، گام دوم، باور کردن، را می توان سخت ترین گام دانست؛ و نیز بزرگ ترین گامی که تاکنون برداشته اید. باور کردن تردید را در بر نمی گیرد. باور کردن ایمان مطلق است. باور کردن بی توجه به رخدادهای بیرون، تزلزل ناپذیر باقی می ماند. آنگاه که باور کردن را خوب دریابید، مهار زندگی تان را به دست گرفته اید.

فال قانون جذب ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای متولدین شهریور

متن فال:

جمله تاکیدی:

هیچ یک از اینها تکانم نمی دهد!

فال قانون جذب ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای متولدین مهر

متن فال:

همه دولتمندان منظم هستند؛ و نظم نخستین قانون کائنات است.

فال قانون جذب ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای متولدین آبان

متن فال:

عبارت تاکیدی:

من با خرد لایتناهی یگانه ام. پس هرچه را که باید درباره این موضوع بدانم، می دانم.

فال قانون جذب ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای متولدین آذر

متن فال:

می دانم که کائنات از طریق قانون جذب، همه چیز به همه کس می دهد . من این توانایی را دارم که هر آنچه دلم بخواهد انتخاب کنم . وفور نعمت در همه چیز وجود دارد . من این توانایی را دارم که از طریق افکار و احساسم به وفورِ نعمتِ بی حد و حصر، تلنگری بزنم و آن را وارد زندگی ام کنم .

فال قانون جذب ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای متولدین دی

متن فال:

کسی که چشم امیدش به خدا باشد هرگز در نمی ماند.

فال قانون جذب ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای متولدین بهمن

متن فال:

جمله تاکیدی:

هر انسانی حلقه ای است طلایی در زنجیر خیر و صلاح من.

فال قانون جذب ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای متولدین اسفند

متن فال:

درست هنگامی که انسان کوچکترین نشانه ای از آنچه طلبیده است نمی بیند باید برای آن تدارک ببیند.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر: