فال | فال قانون جذب روز

فال قانون جذب 18 اردیبهشت | فال قانون جذب شخصی امروز شما چه سورپرایزی برایتان دارد؟

فال قانون جذب روز خود را در سایت سرگرمی روز دنبال کنید.

کدخبر : 2234
سایت سرگرمی روز :

فال قانون جذب ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای متولدین فروردین

متن فال:

جمله تاکیدی :

من اکنون کنار می ایستم و کار خدا را می نگرم ، مسحور این افسون که چه تند و آسان، مرادهای دلم را به من می دهد.

فال قانون جذب ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای متولدین اردیبهشت

متن فال:

زمانی که از مسائلی در زندگیتان شکایت می کنید روی فرکانس شکایت کردن قرار گرفته اید و نمی توانید چیزهایی را که می خواهید جذب کنید، فرکانس افکار خود را تغییر دهید و آن را روی فرکانس شادی وشکرگزاری قرار دهید، اولا باعث می شود حال وهوای خوبی پیدا کنید و ثانیا آنچه را که می خواهید می توانید جذب کنید .

فال قانون جذب ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای متولدین خرداد

متن فال:

بر شیر بتاز تا ناپدید شود. فرار کن تا دنبالت کند.

فال قانون جذب ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای متولدین تیر

متن فال:

به یاد داشته باشید که احساس خشم و عصبانیت و احساسات منفی به سوی شما باز می گردد و احساس عشق همان را به سوی شما بازمی گرداند. هر حسی که شما به کسی داشته باشید همان به سوی شما بر می گردد.

فال قانون جذب ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای متولدین مرداد

متن فال:

خوبی های هر کس را که می شناسید، بنویسید. فهرست طویلی از ویژگی های فوق العاده ی خود تهیه کنید. هرجا رفتید، از افراد آنجا تعریف کنید. هر چیزی را به دیده ی تحسین بنگرید. برای همه مایه ی امید باشید و در هرکه می بینید تاثیر مثبت بگذارید. هربار بگویید : خدایا شکرت.

تحسین و سپاس را در راه رفتن، صحبت کردن، فکر کردن، و نفس کشیدن های خود احساس کنید. وقتی چنین می کنید، زندگی بیرونی شما تغییر می کند و حالت درونی شما را بازتاب می دهد.

فال قانون جذب ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای متولدین شهریور

متن فال:

تن به یمن کلام، و در پرتو بینش روشن می تواند دگرگون، و بازآفرینی شود؛ و بیماری را یکسر از صفحه هشیاری بزداید. انسان آگاه از ماوراءالطبیعه می داند که بیماری در ذهن ریشه دارد؛ و برای شفای تن، نخست باید روح را شفا داد. و روح، همان ذهن نیمه هشیار است که باید از تفکر نادرست رهانیده شود.

فال قانون جذب ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای متولدین مهر

متن فال:

خوبی های هر کس را که می شناسید، بنویسید. فهرست طویلی از ویژگی های فوق العاده ی خود تهیه کنید. هرجا رفتید، از افراد آنجا تعریف کنید. هر چیزی را به دیده ی تحسین بنگرید. برای همه مایه ی امید باشید و در هرکه می بینید تاثیر مثبت بگذارید. هربار بگویید : خدایا شکرت.

تحسین و سپاس را در راه رفتن، صحبت کردن، فکر کردن، و نفس کشیدن های خود احساس کنید. وقتی چنین می کنید، زندگی بیرونی شما تغییر می کند و حالت درونی شما را بازتاب می دهد.

فال قانون جذب ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای متولدین آبان

متن فال:

عبارت تاکیدی:

من با خرد لایتناهی یگانه ام. پس هرچه را که باید درباره این موضوع بدانم، می دانم.

فال قانون جذب ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای متولدین آذر

متن فال:

مردی هوشمند و موفق گفت که با خواندن نوشته ای که بر دیوار اتاقی آویخته بود، ناگهان همه هراسهایش از میان رفت. مضمون آن تابلو چنین بود: «چرا نگران باشیم؟ شاید هرگز پیش نیاید!»

فال قانون جذب ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای متولدین دی

متن فال:

از قدرت کائنات استفاده کنید و پیش از این که راه بیفتید تصور کنید ترافیک روان خواهد بود و مسیر را با آسودگی و خوشحالی طی خواهید کرد و به موقع به مقصد خواهید رسید.

از رانندگی لذت ببرید!

فال قانون جذب ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای متولدین بهمن

متن فال:

مرگ و زندگی در قدرت زبان است! (امثال: 18: 21)

فال قانون جذب ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای متولدین اسفند

متن فال:

حالت طبیعی ما شادی است. شما این را می دانید، زیرا وقتی در حالت مخالف باشید، احساس بدی دارید. پس اگر شادی حقیقت وجودی شما است، قبول دارید که تولید افکار منفی انرژی بیشتری می طلبد تا تولید طبیعی شادی؟

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر: