فال | فال قانون جذب روز

فال قانون جذب 8 مردادماه | فال قانون جذب شخصی امروز شما چه سورپرایزی برایتان دارد؟

فال قانون جذب روز خود را در سایت سرگرمی روز دنبال کنید.

کدخبر : 5907
سایت سرگرمی روز :

فال قانون جذب ۸ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین فروردین

متن فال:

جمله تاکیدی:

هیچ بدی بر تو واقع نخواهد شد. و بلایی بر خیمه ی تو نخواهد رسید.

فال قانون جذب ۸ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین اردیبهشت

متن فال:

جمله تاکیدی :

همه چیز با نظم درست الهی پیش می رود.

فال قانون جذب ۸ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین خرداد

متن فال:

اثرگذاری جملات تاکیدی کلا به این است که به هنگام تکرار کلمات و جملات چقدر به آن ها معتقدید. اگر اعتقادی در بین نباشد، پس جملات تاکیدی صرفا کلماتی هستند که هیچ قدرتی ندارند. اعتقاد، به کلماتِ شما قدرت می دهد. وقتی به گفته خود اعتقاد دارید، درواقع همین الان آن را آفریده اید؛ مهم نیست که چه باشد.

فال قانون جذب ۸ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین تیر

متن فال:

تن به یمن کلام، و در پرتو بینش روشن می تواند دگرگون، و بازآفرینی شود؛ و بیماری را یکسر از صفحه هشیاری بزداید. انسان آگاه از ماوراءالطبیعه می داند که بیماری در ذهن ریشه دارد؛ و برای شفای تن، نخست باید روح را شفا داد. و روح، همان ذهن نیمه هشیار است که باید از تفکر نادرست رهانیده شود.

فال قانون جذب ۸ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین مرداد

متن فال:

لعن و نفرین، به خود دشنام دهنده باز می گردد! اگر انسانی برای کسی بدبختی بخواهد، بی تردید بدبختی به سراغ خود او خواهد آمد. اگر بخواهد به کسی کمک کند تا به موفقیت برسد، همانا راه موفقیت خود را هموار کرده است.

فال قانون جذب

فال قانون جذب ۸ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین شهریور

متن فال:

اغلب پیش از موفقیت عظیم، شکست ظاهری رخ می نماید. گویی همه جریانها برخلاف مسیر طبیعی خود پیش می روند. و افسردگی ژرفی بر هشیاری انسان سایه می افکند. در این حال، تردیدها و ترس های روزگاران، از ذهن نیمه هشیار آدمی سر بر می کشند. این اموال کهنه و متروک ذهن نیمه هشیار، به سطح می آیند که به بیرون افکنده شوند.

فال قانون جذب ۸ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین مهر

متن فال:

جمله تاکیدی :

تن من تن نور است... زیبا، بی نقص، و خستگی ناپذیر.

فال قانون جذب ۸ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین آبان

متن فال:

نیرویی به اسم نفرت وجود ندارد. نفرت صرفا نبود عشق است، همان طور که تاریکی نبود نور است. فقر نبود فزونی است، بیماری نبود سلامتی، و غم نبود شادی. هر منفی ای نبود یک چیز مثبت است.

خیلی خیلی خوب که این را بدانید.

فال قانون جذب ۸ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین آذر

متن فال:

جمله تاکیدی:

در ذهن الهی جدایی وجود ندارد. پس من نمی توانم از عشق و مصاحبتی که حق الهی من است جدا شوم.

فال قانون جذب ۸ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین دی

متن فال:

«سپاس برای خدای بخشاینده موهبتها» جمله ای است شکوهمند و اعجازآفرین.

فال قانون جذب ۸ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین بهمن

متن فال:

جمله تاکیدی :

تن من تن نور است... زیبا، بی نقص، و خستگی ناپذیر.

فال قانون جذب ۸ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین اسفند

متن فال:

جمله تاکیدی :

گذشته ام را به دور می افکنم و در اکنونِ شگفت انگیز زندگی می کنم . آنجا که هر روز شادمانیهای شگفت انگیز و دور از انتظار را در بر دارد.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر: