فال | فال قانون جذب روز

فال قانون جذب 27 مردادماه | فال قانون جذب شخصی امروز شما چه سورپرایزی برایتان دارد؟

فال قانون جذب روز خود را در سایت سرگرمی روز دنبال کنید.

کدخبر : 6727
سایت سرگرمی روز :

فال قانون جذب ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین فروردین

متن فال:

پیش از هر کاری باید ترس را بزدایید و مطمئن باشید که خدا از منافع شما حمایت می کند و از او بخواهید که سیمای الهی آن وضعیت، چهره بنماید.

فال قانون جذب ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین اردیبهشت

متن فال:

به محض اینکه انسان دریابد که شر، قدرتی ندارد، در یک چشم به هم زدن، رهایی او نیز از راه می رسد. عالم مادی، محو و عالم چهار بعدی یا «دنیای شگفتیها» آشکار می شود.

فال قانون جذب ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین خرداد

متن فال:

«سپاس برای خدای بخشاینده موهبتها» جمله ای است شکوهمند و اعجازآفرین.

فال قانون جذب ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین تیر

متن فال:

وقتی خوشبختی و یک زندگی زیبا را درخواست می کنید، فقط برای خودتان درخواست نکنید، همه را در نظر داشته باشید. وقتی چیزی بهتر را درخواست می کنید، فقط برای خودتان درخواست نکنید، همه را در نظر داشته باشید. با تمام وجود ثروت و سلامتی را برای خود درخواست کنید، و بخواهید که به دیگران نیز همین درخواست، داده شود.

می توانید تصور کنید چه اتفاقی خواهد افتاد اگر شش میلیارد نفر این چیزها را برای شما درخواست می کردند؟

فال قانون جذب ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین مرداد

متن فال:

لعن و نفرین، به خود دشنام دهنده باز می گردد! اگر انسانی برای کسی بدبختی بخواهد، بی تردید بدبختی به سراغ خود او خواهد آمد. اگر بخواهد به کسی کمک کند تا به موفقیت برسد، همانا راه موفقیت خود را هموار کرده است.

فال قانون جذب ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین شهریور

متن فال:

هرآنچه آدمی بر زبان آورد همان را به سوی خود جذب خواهد کرد.

فال قانون جذب ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین مهر

متن فال:

اگر آدمی برای کسی برکت بطلبد، توان آزار رسانیدن را از او خواهد گرفت.

فال قانون جذب ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین آبان

متن فال:

منشاء هر چیزی از ذهن است؛ آن چه را در بیرون می جویید، پیش تر در تملک شما است. فکر منشاء خواسته ی شما است.

جنریو بهرند

فال قانون جذب ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین آذر

متن فال:

من اکنون لبریز از احساس بخشش و گذشت نسبت به خودم و دیگران هستم و دیگر به خاطر اشتباهات گذشته خود را سرزنش نمی کنم. خانه دلم آرام و پاک است.

فال قانون جذب ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین دی

متن فال:

در هر موردی هدایت بطلبید و بگویید: «جان لایتناهی، راه را نشانم بده. اگر من باید کاری بکنم آن را بر من آشکار کن!» پاسخ نیز خواهد آمد: از طریق شهود (یا گواهی دل)؛ اظهار نظری تصادفی از جانب کسی، عبارتی در کتابی، و یا از راهی دیگر. گاه پاسخ ها دارای دقتی تکان دهنده اند!

فال قانون جذب ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین بهمن

متن فال:

یادت باشه قرار نیست تو بار مشکلاتو به دوش بکشی... قرار نیست تو با مشکلات بجنگیی ... فقط درخواست کن و بارتو بسپار به خدا ... وظیفه تو شادی و لذت بردن از زندگیه ... وایسا کنار و ببین خدا و کائنات چه جوری همه چیزو طبق خواستت مهیا میکنه !

فال قانون جذب ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین اسفند

متن فال:

بهتر است به احساسات خود اعتماد کنید تا آن که بیش از حد به تصمیماتتان فکر کنید:

به بیان دیگر: به ندای قلب خود گوش فرا دهید. به جای فکر بیش از حد به انتخابهایتان اجازه دهید احساساتتان، شما را به سمت درست هدایت کند. با این کار زندگی رضایتمندانه تری را تجربه خواهید کرد.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر: