چیستان | چیستان روز

چیستان روز | فقط باهوشا میتونن به این چیستان سخت جواب درست یدن

چیستان روز: اینور کوه اَرّه اَرّه، اونور کوه اَرّه اَرّه، میان کوه گوشت بره!

کدخبر : 8711
سایت سرگرمی روز :

چیستان یک نمونه سوال است که برای دریافت توضیحات یا تعریفی از چیزی استفاده می‌شود. معمولاً وقتی که ما در مورد چیزی نمی‌دانیم یا می‌خواهیم اطلاعات بیشتری درباره آن بدست آوریم، از این نمونه سوال استفاده می‌کنیم. چیستان و معما دو مفهوم مرتبط در حوزه‌ی ادبیات و ذهنیت هستند. چیستان به عنوان یک شکل ادبی، داستان‌های کوتاه و جذابیا توصیف می‌کند که به صورت غیرواقعی و خیالی نوشته می‌شوند. این داستانها معمولاًامل شخصیت‌های فانتزی و رویدادهای غیرمعمول هستنده برای سرگرمی و تأمل به خواننده ارائه شوند.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ چیستان امروز:

جواب چیستان (دهان) است.

نکته مهم این چیستان استفاده استعاره‌ای از کوه، اره و گوشت بره است.

دهان عضوی از بدن است که درون آن دندان‌ها، لثه و زبان قرار گرفته است. هر سمت دهان با دندان‌ها احاطه شده و وسط آن زبان قرار گرفته است که به خوبی چیستان (اینور کوه اَرّه اَرّه، اونور کوه اَرّه اَرّه، میان کوه گوشت بره!) را توصیف می‌کند.

منبع: ستاره
آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

  • ZANA
    0

    چیستان

  • ZANA
    0

    چیستان. سخت