تست شخصیت شناسی | خودشناسی

تست شخصیت شناسی | بگو کدام خانواده واقعی نیست تا بگم در آینده زندگی مشترکت چطوری پیش میره

به تصویر زیر نگاه کنید، به نظر شما کدام خانواده، یک خانواده واقعی نیست؟ مدت زیادی برای جواب دادن فکر نکنید و به حس خود اعتماد داشته باشید. بعد از انتخاب گزینه مورد نظر به نتیجه تست نگاه کنید تا به حقایق جالبی درباره شخصیت خود پی ببرید.

کدخبر : 1118
سایت سرگرمی روز :

خانواده شماره 1:

اگر گزینه 1 را انتخاب کرده اید فرد چندان خانواده محور – حداقل به شکل سنتی – نیستید. شما با دوستان خود همانند یک خانواده واقعی رفتار کرده و از کمک کردن به آن ها خوشحال می شوید و تلاش می کنید چیزهای خوبی برای زندگی دیگران به ارمغان آورید.

ممکن است در خانواده ای رشد کرده باشید که پدر نقش قوی در خانواده ندارد به همین دلیل همیشه برای کمک به افرادی که به شما نیاز دارند به شدت از خود مایه می گذارید، درست مانند مادرتان!

این خانواده اگرچه ممکن است شادترین خانواده نباشد اما هنوز یک خانواده واقعی است، مادر به وضوح از فرزندش مراقبت می کند و برای محافظت فرزندش از پدری که مراقبش نیست، دست های او را گرفته است. از آن جا که شما نمی خواهید دیگران نیز در چنین خانواده ای بزرگ شوند به همین دلیل این گزینه را به عنوان خانواده غیرواقعی انتخاب کردید.

خانواده شماره 2:

اگر گزینه 1 را انتخاب کرده اید فرد چندان خانواده محور – حداقل به شکل سنتی – نیستید. شما با دوستان خود همانند یک خانواده واقعی رفتار کرده و از کمک کردن به آن ها خوشحال می شوید و تلاش می کنید چیزهای خوبی برای زندگی دیگران به ارمغان آورید.

ممکن است در خانواده ای رشد کرده باشید که پدر نقش قوی در خانواده ندارد به همین دلیل همیشه برای کمک به افرادی که به شما نیاز دارند به شدت از خود مایه می گذارید، درست مانند مادرتان!

این خانواده اگرچه ممکن است شادترین خانواده نباشد اما هنوز یک خانواده واقعی است، مادر به وضوح از فرزندش مراقبت می کند و برای محافظت فرزندش از پدری که مراقبش نیست، دست های او را گرفته است. از آن جا که شما نمی خواهید دیگران نیز در چنین خانواده ای بزرگ شوند به همین دلیل این گزینه را به عنوان خانواده غیرواقعی انتخاب کردید.

خانواده شماره 3:

اگر گزینه 3 را انتخاب کرده اید احتمالا در خانواده ای از هم گسیخته بزرگ شده اید که به خاطر آسیب های دوران کودکی به سختی به مردم اعتماد می کنید. شما فردی مضطرب هستید و تعامل اجتماعی با دیگران برای تان مانند یک چالش سخت به نظر می رسد. همیشه نگران آینده هستید و برای هرچیزی خیلی فکر کنید.

افراد این تصویر یک خانواده رمانتیک و شاد هستند. خانواده ای واقعی که پدر و مادر قدم می زنند در حالی که پدر دست فرزندش را در دست دارد.

بزرگ شدن در خانواده از هم گسیخته دیدگاه شما را به شکل خاصی شکل می دهد به طوری که نسبت به روابط سالم مشکوک شده و فکر نمی کنید چنین روابطی واقعا وجود داشته باشد، به همین دلیل این خانواده را به عنوان خانواده غیرواقعی انتخاب کرده اید.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

  • ناشناس
    0

    گزینه شماره2راسگ خورد؟