تست شخصیت شناسی | تست شخصیت

این علامت ها روی دستت میگه که با موفقیت ازدواج میکنی و به خوشبختی میرسی یا نه!

5 علامت روی دستان شما که نشان می دهد با موفقیت ازدواج خواهید کرد و به خوشبختی واقعی خواهید رسید.

کدخبر : 15915
سایت سرگرمی روز :

کف بینی کل علم خطوط روی دست ماست. با یادگیری صحیح خواندن آن، می توانید از قبل برای بسیاری از رویدادهای زندگی خود که برخی از آنها در حال تغییر هستند، آماده شوید.

کف بینی همچنین می تواند به یک زن یا مرد بگوید که آیا او ازدواج موفقی خواهد داشت ، یک یا چند.

خط ازدواج روشن

1کف بینی کل علم خطوط روی دست ماست. با یادگیری صحیح خواندن آن، می توانید از قبل برای بسیاری از رویدادهای زندگی خود که برخی از آنها در حال تغییر هستند، آماده شوید.

به خط ازدواج که زیر انگشت کوچک و بعد از خط قلب قرار دارد نگاه کنید. اگر یک خط ازدواج عمیق، واضح و طولانی (حدود 2 سانتی متر) دیدید که به جایی خم نمی شود، خود را خوش شانس بدانید. در واقع، در این صورت، این پیام آور است که با آن اتحادی قوی و هماهنگ خواهید داشت.

خط ازدواج با سه گانه به پایان می رسد

2کف بینی کل علم خطوط روی دست ماست. با یادگیری صحیح خواندن آن، می توانید از قبل برای بسیاری از رویدادهای زندگی خود که برخی از آنها در حال تغییر هستند، آماده شوید.

اگر خط ازدواج شما با سه سر به پایان می رسد، این نشان می دهد که شوهر شما یک فرد بسیار خوب خواهد بود که به شما کمک می کند باز شوید و بدرخشید. البته، این یک خانواده بدون ابر را به تصویر نمی کشد، اما اگر آماده کار بر روی روابط هستید، اتحادیه شما می تواند بسیار هماهنگ شود.

صلیب زیر انگشت اشاره

3کف بینی کل علم خطوط روی دست ماست. با یادگیری صحیح خواندن آن، می توانید از قبل برای بسیاری از رویدادهای زندگی خود که برخی از آنها در حال تغییر هستند، آماده شوید.

به ناحیه زیر انگشت اشاره خود نگاه کنید. در اینجا می توانید یک صلیب واضح را ببینید. می گوید که یک نفر فقط با یک نفر ازدواج می کند و واقعاً خوشحال خواهد شد.

شست بلند

4کف بینی کل علم خطوط روی دست ماست. با یادگیری صحیح خواندن آن، می توانید از قبل برای بسیاری از رویدادهای زندگی خود که برخی از آنها در حال تغییر هستند، آماده شوید.

یکی دیگر از نشانه های یک اتحاد موفق که ممکن است در زندگی شما باشد، یک انگشت شست نسبتا بلند با یک پد برجسته در پایه است. دو خط پایینی اطراف آن باید جامد، پیوسته و به وضوح بیان شود.

ستاره روی تپه مشتری

5کف بینی کل علم خطوط روی دست ماست. با یادگیری صحیح خواندن آن، می توانید از قبل برای بسیاری از رویدادهای زندگی خود که برخی از آنها در حال تغییر هستند، آماده شوید.

و در نهایت، آخرین نشانه ای که دیگر از ازدواج شاد صحبت نمی کند، بلکه از ازدواج سودآور صحبت می کند. ستاره ای در تپه مشتری یک شوهر ثروتمند و امنیت مالی را برای خانواده در طول زندگی به تصویر می کشد.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر: