فال حافظ | فال حافظ روز

فال حافظ 30 فروردین ماه | نیت کنید و فال حافظ خود را بخوانید

فال حافظ روز خود را در سایت سرگرمی روز دنبال کنید.

کدخبر : 1840
سایت سرگرمی روز :

فال حافظ یکی از روش‌های پیشگویی در فرهنگ ایرانی است که بر اساس شعرهای حافظ، به منظور یافتن پاسخ به سؤالات و تصمیم‌گیری‌های مختلف استفاده می‌شود. این روش در ایران و کشورهای اطراف به شدت محبوب است و برای بسیاری از مردم جزئی از فرهنگ و زندگی روزمره آنان به شمار می‌آید. شیوه انجام فال حافظ به این صورت است که با در نظر گرفتن سؤالی که می‌خواهیم به آن پاسخ دهیم، یک شعر از دیوان حافظ به‌صورت تصادفی انتخاب می‌شود. سپس در سایه هوشیاری و خلاقیتی که در این زمینه پیدا می‌کنیم، سعی می‌کنیم تعبیری جالب و قابل قبول برای شعر انتخابی پیدا کنیم. در برخی موارد، به جای یک شعر، چندین شعر به صورت تصادفی از دیوان حافظ انتخاب می‌شوند و تعبیر آنها با یکدیگر ترکیب می‌شود. اگر چه فال حافظ برای بسیاری از مردم تنها یک روش سرگرمی است، اما برای برخی دیگر به عنوان یک راهبرد جدی برای تصمیم‌گیری‌های مهم در زندگی به کار می‌رود. به هرحال، برای تعبیر شعرهای حافظ نیاز به آگاهی از فرهنگ و ادبیات فارسی است و تجربه و شایستگی در این زمینه نیز موثر است. ما در سایت سرگرمی روز فال حافظ روزانه شما را قرار میدهیم. فال حافظ روز خود را میتوانید در ادامه بخوانید.

فال حافظ آنلاین متولدین فروردین

غزل شماره: ۴۸۰

    ای که در کشتن ما هیچ مدارا نکنی

    سود و سرمایه بسوزی و محابا نکنی

    دردمندان بلا زهر هلاهل دارند

    قصد این قوم خطا باشد هان تا نکنی

    رنج ما را که توان برد به یک گوشه چشم

    شرط انصاف نباشد که مداوا نکنی

    دیده ما چو به امید تو دریاست چرا

    به تفرج گذری بر لب دریا نکنی

    نقل هر جور که از خلق کریمت کردند

    قول صاحب غرضان است تو آن‌ها نکنی

    بر تو گر جلوه کند شاهد ما ای زاهد

    از خدا جز می و معشوق تمنا نکنی

    حافظا سجده به ابروی چو محرابش بر

    که دعایی ز سر صدق جز آن جا نکنی

تعبیر فال حافظ :

بی گدار به آب می زنید و بدون فکر کاری انجام می دهید که باعث از بین رفتن دار و ندارتان می شود کسانی به شما با چشم امید رجوع می کنند انصاف نیست که آنها را از خودتان برانید. جلوه هایی از حاجات بر شما نمایان شده است از خدا بخواهید تا کامل شود. از سر صدق و وفا دعا کنید.

فال حافظ آنلاین متولدین اردیبهشت

غزل شماره: ۲۶۲

    حال خونین دلان که گوید باز

    و از فلک خون خم که جوید باز

    شرمش از چشم می پرستان باد

    نرگس مست اگر بروید باز

    جز فلاطون خم نشین شراب

    سر حکمت به ما که گوید باز

    هر که چون لاله کاسه گردان شد

    زین جفا رخ به خون بشوید باز

    نگشاید دلم چو غنچه اگر

    ساغری از لبش نبوید باز

    بس که در پرده چنگ گفت سخن

    ببرش موی تا نموید باز

    گرد بیت الحرام خم حافظ

    گر نمیرد به سر بپوید باز

تعبیر فال حافظ :

شما جواب بدی را با خوبی بدهید تا دیگران ار رفتار خودشان شرمنده شوند. ناراحت و غمگین نباشید و به خداوند توکل کنید. خودتان یاعلی بگویید و مطمئن باشید موفق می شوید. انشاالله به زیارت کعبه ی مکرمه مشرف می شوید.

فال حافظ آنلاین متولدین خرداد

غزل شماره: ۲۹۰

    دلم رمیده شد و غافلم من درویش

    که آن شکاری سرگشته را چه آمد پیش

    چو بید بر سر ایمان خویش می‌لرزم

    که دل به دست کمان ابروییست کافرکیش

    خیال حوصله بحر می‌پزد هیهات

    چه‌هاست در سر این قطره محال اندیش

    بنازم آن مژه شوخ عافیت کش را

    که موج می‌زندش آب نوش بر سر نیش

    ز آستین طبیبان هزار خون بچکد

    گرم به تجربه دستی نهند بر دل ریش

    به کوی میکده گریان و سرفکنده روم

    چرا که شرم همی‌آیدم ز حاصل خویش

    نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر

    نزاع بر سر دنیی دون مکن درویش

    بدان کمر نرسد دست هر گدا حافظ

    خزانه‌ای به کف آور ز گنج قارون بیش

تعبیر فال حافظ :

بر سر دو راهی قرار گرفته ای. همه ی کارها را سخت می گیری و ناامیدی. فکر می کنی تا حالا زنده بودنت بیخود بوده و تلاش هایت هدر رفته و خود را گول زده ای ولی این را بدان که از هر جا شروع کنی با منفعت است. با تجربه ای که به دست آورده ای بهتر تصمیم می گیری و راهت را انتخاب می کنی.

فال حافظ فردا متولدین تیر

غزل شماره: ۴۸

    صوفی از پرتو می راز نهانی دانست

    گوهر هر کس از این لعل توانی دانست

    قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس

    که نه هر کو ورقی خواند معانی دانست

    عرضه کردم دو جهان بر دل کارافتاده

    بجز از عشق تو باقی همه فانی دانست

    آن شد اکنون که ز ابنای عوام اندیشم

    محتسب نیز در این عیش نهانی دانست

    دلبر آسایش ما مصلحت وقت ندید

    ور نه از جانب ما دل نگرانی دانست

    سنگ و گل را کند از یمن نظر لعل و عقیق

    هر که قدر نفس باد یمانی دانست

    ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی

    ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست

    می بیاور که ننازد به گل باغ جهان

    هر که غارتگری باد خزانی دانست

    حافظ این گوهر منظوم که از طبع انگیخت

    ز اثر تربیت آصف ثانی دانست

تعبیر فال حافظ :

هنوز خیلی خامی چیزهایی را که به دست آورده ای از دست خواهی داد. استراحت و آسایش دیگر کافی است به عقل خودت رجوع کن. نفس اماره را در خود از بین ببر که این نفس بنیادت را از بین می برد چون باد پائیزی بهار دل تو را پیر می کند و این را هم بدان که همگان از کارهای پنهانی تو باخبرند.

فال حافظ فردا متولدین مرداد

غزل شماره: ۳۲

    خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست

    گشاد کار من اندر کرشمه‌های تو بست

    مرا و سرو چمن را به خاک راه نشاند

    زمانه تا قصب نرگس قبای تو بست

    ز کار ما و دل غنچه صد گره بگشود

    نسیم گل چو دل اندر پی هوای تو بست

    مرا به بند تو دوران چرخ راضی کرد

    ولی چه سود که سررشته در رضای تو بست

    چو نافه بر دل مسکین من گره مفکن

    که عهد با سر زلف گره گشای تو بست

    تو خود وصال دگر بودی ای نسیم وصال

    خطا نگر که دل امید در وفای تو بست

    ز دست جور تو گفتم ز شهر خواهم رفت

    به خنده گفت که حافظ برو که پای تو بست

تعبیر فال حافظ :

به مراد دل خود می رسی و این از برای دعاهای سحریت می باشد. فکر نکن همه کارها را تنها انجام داده ای بلکه بقیه نیز سبب ساز بوده اند تا بتوانی به مقصود برسی. بر عهد خود وفادار بمان. روزگار بر وفق مراد توست پس رضای خداوند را هم در نظر بگیر و تو هم برای دیگران سبب ساز باش.

فال حافظ فردا متولدین شهریور

غزل شماره: ۴۲۳

    دوش رفتم به در میکده خواب آلوده

    خرقه تردامن و سجاده شراب آلوده

    آمد افسوس کنان مغبچه باده فروش

    گفت بیدار شو ای ره رو خواب آلوده

    شست و شویی کن و آن گه به خرابات خرام

    تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده

    به هوای لب شیرین پسران چند کنی

    جوهر روح به یاقوت مذاب آلوده

    به طهارت گذران منزل پیری و مکن

    خلعت شیب چو تشریف شباب آلوده

    پاک و صافی شو و از چاه طبیعت به درآی

    که صفایی ندهد آب تراب آلوده

    گفتم ای جان جهان دفتر گل عیبی نیست

    که شود فصل بهار از می ناب آلوده

    آشنایان ره عشق در این بحر عمیق

    غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده

    گفت حافظ لغز و نکته به یاران مفروش

    آه از این لطف به انواع عتاب آلوده

تعبیر فال حافظ :

از خواب غفلت بیدار شو که بسیار دیر شده و عقب مانده ای رخوت و کسالت را کنار بگذار و جوهر خویش را که همانا همت و مردانگی است نشان بده. توبه را برای زمان پیری نگذار در جوانی پاک بودن هنر است. هیچ کس بی عیب نیست و خرده نگیر.

متولدین مهر

غزل شماره: ۲۷۴

    به دور لاله قدح گیر و بی‌ریا می‌باش

    به بوی گل نفسی همدم صبا می‌باش

    نگویمت که همه ساله می پرستی کن

    سه ماه می خور و نه ماه پارسا می‌باش

    چو پیر سالک عشقت به می حواله کند

    بنوش و منتظر رحمت خدا می‌باش

    گرت هواست که چون جم به سر غیب رسی

    بیا و همدم جام جهان نما می‌باش

    چو غنچه گر چه فروبستگیست کار جهان

    تو همچو باد بهاری گره گشا می‌باش

    وفا مجوی ز کس ور سخن نمی‌شنوی

    به هرزه طالب سیمرغ و کیمیا می‌باش

    مرید طاعت بیگانگان مشو حافظ

    ولی معاشر رندان پارسا می‌باش

تفسیر فال حافظ :

تو کار خیرات را انجام بده و ار بنده ی خدا تمنای جواب نداشته باش خداوند در جای دیگر جواب کار خوبت را می دهد. رحمت خداوند شامل حالت شده و مالی خوب به تو می رسد. گره از کارت باز می شود. تو کار خودت را بکن دشمن شکست می خورد و دست به هر چه بزنی طلا می شود.

فال حافظ صوتی متولدین آبان

غزل شماره: ۲

    صلاح کار کجا و من خراب کجا

    ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا

    دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس

    کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا

    چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را

    سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا

    ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد

    چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا

    چو کحل بینش ما خاک آستان شماست

    کجا رویم بفرما از این جناب کجا

    مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است

    کجا همی‌روی ای دل بدین شتاب کجا

    بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال

    خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا

    قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست

    قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا

تفسیر فال حافظ :

رشته ی کار از دستتان رها شده، برای رسیدن به هدف خواب و رویا را کنار بگذار و تقوی پیشه کن. عجله و شتاب نداشته باش، صبور باش، روزگار وصل نزدیک است. دوست را از دشمن تشخیص بده، گذشته ها را فراموش کن و به روشنایی ها بیندیش.

متولدین آذر

غزل شماره: ۱۲۰

    بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد

    بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد

    غبار خط بپوشانید خورشید رخش یا رب

    بقای جاودانش ده که حسن جاودان دارد

    چو عاشق می‌شدم گفتم که بردم گوهر مقصود

    ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد

    ز چشمت جان نشاید برد کز هر سو که می‌بینم

    کمین از گوشه‌ای کرده‌ست و تیر اندر کمان دارد

    چو دام طره افشاند ز گرد خاطر عشاق

    به غماز صبا گوید که راز ما نهان دارد

    بیفشان جرعه‌ای بر خاک و حال اهل دل بشنو

    که از جمشید و کیخسرو فراوان داستان دارد

    چو در رویت بخندد گل مشو در دامش ای بلبل

    که بر گل اعتمادی نیست گر حسن جهان دارد

    خدا را داد من بستان از او ای شحنه مجلس

    که می با دیگری خورده‌ست و با من سر گران دارد

    به فتراک ار همی‌بندی خدا را زود صیدم کن

    که آفت‌هاست در تاخیر و طالب را زیان دارد

    ز سروقد دلجویت مکن محروم چشمم را

    بدین سرچشمه‌اش بنشان که خوش آبی روان دارد

    ز خوف هجرم ایمن کن اگر امید آن داری

    که از چشم بداندیشان خدایت در امان دارد

    چه عذر بخت خود گویم که آن عیار شهرآشوب

    به تلخی کشت حافظ را و شکر در دهان دارد

تفسیر فال حافظ :

شما مثل کسی هستید که بدون تامل کاری را انجام می دهد. ظواهر شما را فریفته است. تازه مشکلات شما بعد از این شروع می شود. بهتر است در مورد کاری که می خواهید انجام دهید مشورت کنید وگرنه به شما آفت می رسد. تاخیر جایز نیست از تجربه ی دیگران استفاده کنید.

فال حافظ با تفسیر دقیق متولدین دی

غزل شماره: ۳۷۲

    بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم

    کز بهر جرعه‌ای همه محتاج این دریم

    روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق

    شرط آن بود که جز ره آن شیوه نسپریم

    جایی که تخت و مسند جم می‌رود به باد

    گر غم خوریم خوش نبود به که می‌خوریم

    تا بو که دست در کمر او توان زدن

    در خون دل نشسته چو یاقوت احمریم

    واعظ مکن نصیحت شوریدگان که ما

    با خاک کوی دوست به فردوس ننگریم

    چون صوفیان به حالت و رقصند مقتدا

    ما نیز هم به شعبده دستی برآوریم

    از جرعه تو خاک زمین در و لعل یافت

    بیچاره ما که پیش تو از خاک کمتریم

    حافظ چو ره به کنگره کاخ وصل نیست

    با خاک آستانه این در به سر بریم

تفسیر فال حافظ :

حاجتی دارید و این حاجت شما مادی نیست بلکه معنوی می باشد. با خودتان شرط کرده اید دیگر غم مادیات را نخورید هر چند که می دایند مال و ثروت لازمه ی زندگیتان می باشد اما دست تقدیر آینده ای روشن برایتان رقم زده علاوه بر اینکه به نیت خودتان می رسید از مال و ثروت و مقام هم بهره مند می شوید.

فال حافظ با تعبیر دقیق متولدین بهمن

غزل شماره: ۱۲۱

    هر آن کو خاطر مجموع و یار نازنین دارد

    سعادت همدم او گشت و دولت همنشین دارد

    حریم عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است

    کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد

    دهان تنگ شیرینش مگر ملک سلیمان است

    که نقش خاتم لعلش جهان زیر نگین دارد

    لب لعل و خط مشکین چو آنش هست و اینش هست

    بنازم دلبر خود را که حسنش آن و این دارد

    به خواری منگر ای منعم ضعیفان و نحیفان را

    که صدر مجلس عشرت گدای رهنشین دارد

    چو بر روی زمین باشی توانایی غنیمت دان

    که دوران ناتوانی‌ها بسی زیر زمین دارد

    بلاگردان جان و تن دعای مستمندان است

    که بیند خیر از آن خرمن که ننگ از خوشه چین دارد

    صبا از عشق من رمزی بگو با آن شه خوبان

    که صد جمشید و کیخسرو غلام کمترین دارد

    و گر گوید نمی‌خواهم چو حافظ عاشق مفلس

    بگوییدش که سلطانی گدایی همنشین دارد

تفسیر فال حافظ :

آفرین بر شما که تصمیم عاقلانه ای گرفته اید. سعادت و دولت یکجا نصیبتا می شود. در کاری که انجام می دهید ذلت و خواری وجود ندارد. به وصال یاری می رسید که از هر سو حسن دارد. توانایی های خودتان را نشان بدهید و مثل همیشه به مستمندان کمک کنید.

فال حافظ پیشگویی متولدین اسفند

غزل شماره: ۴۰۵

    به جان پیر خرابات و حق صحبت او

    که نیست در سر من جز هوای خدمت او

    بهشت اگر چه نه جای گناهکاران است

    بیار باده که مستظهرم به همت او

    چراغ صاعقه آن سحاب روشن باد

    که زد به خرمن ما آتش محبت او

    بر آستانه میخانه گر سری بینی

    مزن به پای که معلوم نیست نیت او

    بیا که دوش به مستی سروش عالم غیب

    نوید داد که عام است فیض رحمت او

    مکن به چشم حقارت نگاه در من مست

    که نیست معصیت و زهد بی مشیت او

    نمی‌کند دل من میل زهد و توبه ولی

    به نام خواجه بکوشیم و فر دولت او

    مدام خرقه حافظ به باده در گرو است

    مگر ز خاک خرابات بود فطرت او

تفسیر فال حافظ :

حق صحبت با پیران را به جا بیاور و به تجربه های آنها بهائی قائل باش. انها تو را به جایی هدایت می کنند که آخرش بهشت برین است. شانس به تو رو کرده آن را از دشت نده. به بخت خویش لگد نزن. نوید خبری را به تو می دهند که سرشار از رحمت است. خودت همتی داشته باش که فر دولت در انتظار تو است.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

 • پری 💐
  0

  متشکرم از فال حافظ عالی بود 👌🏽

 • سیده مرضيه رضوی
  0

  باسلام من خواهر شهید هستم با مادرم پیر و مریضم مساجرم
  درخواست مسکن دارم