فال حافظ | فال حافظ روز

فال حافظ 24 اردیبهشت ماه | نیت کنید و فال حافظ خود را بخوانید

فال حافظ خود را در سایت سرگرمی روز دنبال کنید.

کدخبر : 2412
سایت سرگرمی روز :

فال حافظ یکی از روش‌های پیشگویی در فرهنگ ایرانی است که بر اساس شعرهای حافظ، به منظور یافتن پاسخ به سؤالات و تصمیم‌گیری‌های مختلف استفاده می‌شود. این روش در ایران و کشورهای اطراف به شدت محبوب است و برای بسیاری از مردم جزئی از فرهنگ و زندگی روزمره آنان به شمار می‌آید. شیوه انجام فال حافظ به این صورت است که با در نظر گرفتن سؤالی که می‌خواهیم به آن پاسخ دهیم، یک شعر از دیوان حافظ به‌صورت تصادفی انتخاب می‌شود. سپس در سایه هوشیاری و خلاقیتی که در این زمینه پیدا می‌کنیم، سعی می‌کنیم تعبیری جالب و قابل قبول برای شعر انتخابی پیدا کنیم. در برخی موارد، به جای یک شعر، چندین شعر به صورت تصادفی از دیوان حافظ انتخاب می‌شوند و تعبیر آنها با یکدیگر ترکیب می‌شود. اگر چه فال حافظ برای بسیاری از مردم تنها یک روش سرگرمی است، اما برای برخی دیگر به عنوان یک راهبرد جدی برای تصمیم‌گیری‌های مهم در زندگی به کار می‌رود. به هرحال، برای تعبیر شعرهای حافظ نیاز به آگاهی از فرهنگ و ادبیات فارسی است و تجربه و شایستگی در این زمینه نیز موثر است. ما در سایت سرگرمی روز فال حافظ روزانه شما را قرار میدهیم. فال حافظ روز خود را میتوانید در ادامه بخوانید.

فال حافظ آنلاین متولدین فروردین

غزل شماره: ۲۶

    زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست

    پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست

    نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان

    نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست

    سر فرا گوش من آورد به آواز حزین

    گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست

    عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند

    کافر عشق بود گر نشود باده پرست

    برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگیر

    که ندادند جز این تحفه به ما روز الست

    آن چه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم

    اگر از خمر بهشت است وگر باده مست

    خنده جام می و زلف گره گیر نگار

    ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست

تعبیر فال حافظ :

چرا کاری را که به نفع تو نیست انجام می دهی و چیزی را که ارزشی ندارد به بهای گزاف می خواهی به دست آوری. گره کارت به دست خودت باز می شود. پس منتظر غیب منشین. متکی به بازوی خودت باش تا به مراد خود برسی.

فال حافظ آنلاین متولدین اردیبهشت

غزل شماره: ۴۶۴

    بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالی

    خوش باش زان که نبود این هر دو را زوالی

    در وهم می‌نگنجد کاندر تصور عقل

    آید به هیچ معنی زین خوبتر مثالی

    شد حظ عمر حاصل گر زان که با تو ما را

    هرگز به عمر روزی روزی شود وصالی

    آن دم که با تو باشم یک سال هست روزی

    وان دم که بی تو باشم یک لحظه هست سالی

    چون من خیال رویت جانا به خواب بینم

    کز خواب می‌نبیند چشمم بجز خیالی

    رحم آر بر دل من کز مهر روی خوبت

    شد شخص ناتوانم باریک چون هلالی

    حافظ مکن شکایت گر وصل دوست خواهی

    زین بیشتر بباید بر هجرت احتمالی

تعبیر فال حافظ :

به مرادتان رسیده اید ولی می ترسد انچه را که سخت به دستآورده اید از دست بدهید، مطمئن باشید که همه ی آنها ماندنی است. اتفاقی می افتد که حتی تصورش هم مایه ی تعجب است و برای شما فرصتی بسیار عالی به شمار می آید. قدر آنچه را که دارید بدانید و دست از گله و شکایت بردارید و ناشکر نباشید که خدای ناکرده باز همه را از دست می دهید.

فال حافظ آنلاین متولدین خرداد

غزل شماره: ۲۸۴

    هاتفی از گوشه میخانه دوش

    گفت ببخشند گنه می بنوش

    لطف الهی بکند کار خویش

    مژده رحمت برساند سروش

    این خرد خام به میخانه بر

    تا می لعل آوردش خون به جوش

    گر چه وصالش نه به کوشش دهند

    هر قدر ای دل که توانی بکوش

    لطف خدا بیشتر از جرم ماست

    نکته سربسته چه دانی خموش

    گوش من و حلقه گیسوی یار

    روی من و خاک در می فروش

    رندی حافظ نه گناهیست صعب

    با کرم پادشه عیب پوش

    داور دین شاه شجاع آن که کرد

    روح قدس حلقه امرش به گوش

    ای ملک العرش مرادش بده

    و از خطر چشم بدش دار گوش

تعبیر فال حافظ :

لطف خداوند شامل حالت شده است. توبه کن تا مژده ی بسیار خوبی به تو بدهند. انتظار و دوری به سر رسیده و به این خاطر دعاهایت می باشد. به نذری که کرده ای عمل کن. در راه خدا انفاق کن تا همیشه از چشم زخم ایمن باشی.

فال حافظ فردا متولدین تیر

غزل شماره: ۲۴

    مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست

    که به پیمانه کشی شهره شدم روز الست

    من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق

    چارتکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست

    می بده تا دهمت آگهی از سر قضا

    که به روی که شدم عاشق و از بوی که مست

    کمر کوه کم است از کمر مور این جا

    ناامید از در رحمت مشو ای باده پرست

    بجز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد

    زیر این طارم فیروزه کسی خوش ننشست

    جان فدای دهنش باد که در باغ نظر

    چمن آرای جهان خوشتر از این غنچه نبست

    حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد

    یعنی از وصل تواش نیست بجز باد به دست

تعبیر فال حافظ :

صلاح در این است که فعلا” به عهدی که بسته ای عمل کنی. درست است که پشیمان شده ای اما خود را به دست سرنوشت سپرده ای. رحمت خداوند شامل حالت می شود و اقبال بلند و ثروت زیادی به تو می بخشد. اما مواظب باش با وزیدن باد غفلت زود همه چیز را از دست ندهی.

فال حافظ فردا متولدین مرداد

غزل شماره: ۱۲۷

    روشنی طلعت تو ماه ندارد

    پیش تو گل رونق گیاه ندارد

    گوشه ابروی توست منزل جانم

    خوشتر از این گوشه پادشاه ندارد

    تا چه کند با رخ تو دود دل من

    آینه دانی که تاب آه ندارد

    شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت

    چشم دریده ادب نگاه ندارد

    دیدم و آن چشم دل سیه که تو داری

    جانب هیچ آشنا نگاه ندارد

    رطل گرانم ده ای مرید خرابات

    شادی شیخی که خانقاه ندارد

    خون خور و خامش نشین که آن دل نازک

    طاقت فریاد دادخواه ندارد

    گو برو و آستین به خون جگر شوی

    هر که در این آستانه راه ندارد

    نی من تنها کشم تطاول زلفت

    کیست که او داغ آن سیاه ندارد

    حافظ اگر سجده تو کرد مکن عیب

    کافر عشق ای صنم گناه ندارد

تعبیر فال حافظ :

بسیار انسان خوش شانسی هستید. هر کجا می روید بقیه کنار می کشند چون موفقیتتان در آنجا حتمی است. کاری را که انجام می دهید از دست هیچکس بر نمی آید و این به خاطر ذوق و سایقه ی خودتان می باشد. مواظب باشید راه خطا نروید چون دشمنان می خواهند شما را خراب کنند.

فال حافظ فردا متولدین شهریور

غزل شماره: ۱۳۱

    بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد

    هلال عید به دور قدح اشارت کرد

    ثواب روزه و حج قبول آن کس برد

    که خاک میکده عشق را زیارت کرد

    مقام اصلی ما گوشه خرابات است

    خداش خیر دهاد آن که این عمارت کرد

    بهای باده چون لعل چیست جوهر عقل

    بیا که سود کسی برد کاین تجارت کرد

    نماز در خم آن ابروان محرابی

    کسی کند که به خون جگر طهارت کرد

    فغان که نرگس جماش شیخ شهر امروز

    نظر به دردکشان از سر حقارت کرد

    به روی یار نظر کن ز دیده منت دار

    که کار دیده نظر از سر بصارت کرد

    حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ

    اگر چه صنعت بسیار در عبارت کرد

تعبیر فال حافظ :

کسب و کارتان پررونق می شود و به سود کلانی دست پیدا می کنید. در حال معامله زهد و تقوی را کنار نگذارید چون برکت مالتان از بین می رود. به زیارت مکه ی مکرمه می روید. به کسی به چشم حقارت نگاه نکنید تا همیشه مقام و منزلت داشته باشید.

فال حافظ صوتی متولدین مهر

غزل شماره: ۱۱۰

    پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد

    وان راز که در دل بنهفتم به درافتاد

    از راه نظر مرغ دلم گشت هواگیر

    ای دیده نگه کن که به دام که درافتاد

    دردا که از آن آهوی مشکین سیه چشم

    چون نافه بسی خون دلم در جگر افتاد

    از رهگذر خاک سر کوی شما بود

    هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد

    مژگان تو تا تیغ جهان گیر برآورد

    بس کشته دل زنده که بر یک دگر افتاد

    بس تجربه کردیم در این دیر مکافات

    با دردکشان هر که درافتاد برافتاد

    گر جان بدهد سنگ سیه لعل نگردد

    با طینت اصلی چه کند بدگهر افتاد

    حافظ که سر زلف بتان دست کشش بود

    بس طرفه حریفیست کش اکنون به سر افتاد

تفسیر فال حافظ :

اتفاقی افتاده که باعث شده به خود بیایی و از خواب غفلت بیدار شوی. کارهای گذشته را جبران کن. در گذشته تجربه های زیادی به دست آورده ای که در آینده همگی به دردت خواهند خورد. کدورت های قدیمی را فراموش کن. با ابطنی خوب و خوش زندگی کن و این اتفاق را به فال نیک بگیر.

فال حافظ صوتی متولدین آبان

غزل شماره: ۴۰۳

    شراب لعل کش و روی مه جبینان بین

    خلاف مذهب آنان جمال اینان بین

    به زیر دلق ملمع کمندها دارند

    درازدستی این کوته آستینان بین

    به خرمن دو جهان سر فرو نمی‌آرند

    دماغ و کبر گدایان و خوشه چینان بین

    بهای نیم کرشمه هزار جان طلبند

    نیاز اهل دل و ناز نازنینان بین

    حقوق صحبت ما را به باد داد و برفت

    وفای صحبت یاران و همنشینان بین

    اسیر عشق شدن چاره خلاص من است

    ضمیر عاقبت اندیش پیش بینان بین

    کدورت از دل حافظ ببرد صحبت دوست

    صفای همت پاکان و پاکدینان بین

تفسیر فال حافظ :

ظاهرتان خلاف آن چیزی است که درونتان می باشد. خوبی ها و هنرهایتان را پنهان کرده اید. همه فکر می کنند انسان متکبر و مغرووری هستید اما بر عکس به عهدهایی که بست اید عمل می کنید. یاران و همنشینان خود را دوست دارید. به زودی از بند اسارت رها می شوید و به عافیت کامل می رسید در این زمان است که کینه و کدورت ها را دور می ریزید و دلتان را پاک می کنید.

فال حافظ صوتی متولدین آذر

غزل شماره: ۱۲۸

    نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد

    بختم ار یار شود رختم از این جا ببرد

    کو حریفی کش سرمست که پیش کرمش

    عاشق سوخته دل نام تمنا ببرد

    باغبانا ز خزان بی‌خبرت می‌بینم

    آه از آن روز که بادت گل رعنا ببرد

    رهزن دهر نخفته‌ست مشو ایمن از او

    اگر امروز نبرده‌ست که فردا ببرد

    در خیال این همه لعبت به هوس می‌بازم

    بو که صاحب نظری نام تماشا ببرد

    علم و فضلی که به چل سال دلم جمع آورد

    ترسم آن نرگس مستانه به یغما ببرد

    بانگ گاوی چه صدا بازدهد عشوه مخر

    سامری کیست که دست از ید بیضا ببرد

    جام مینایی می سد ره تنگ دلیست

    منه از دست که سیل غمت از جا ببرد

    راه عشق ار چه کمینگاه کمانداران است

    هر که دانسته رود صرفه ز اعدا ببرد

    حافظ ار جان طلبد غمزه مستانه یار

    خانه از غیر بپرداز و بهل تا ببرد

تفسیر فال حافظ :

سر در گم شده اید، طلب کمک می کنید. انتظار کرم و بخشش دارید در حالی که کسی به شما کمک نمی کند. خودتان همت داشته و از علم و دانایی خودتان استفاده کنید. در این راه عنایت خداوند شامل ال شماست و دلتنگی تان برطرف می شود

فال حافظ با تفسیر دقیق متولدین دی

غزل شماره: ۱۳۶

    دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد

    تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد

    آن چه سعی است من اندر طلبت بنمایم

    این قدر هست که تغییر قضا نتوان کرد

    دامن دوست به صد خون دل افتاد به دست

    به فسوسی که کند خصم رها نتوان کرد

    عارضش را به مثل ماه فلک نتوان گفت

    نسبت دوست به هر بی سر و پا نتوان کرد

    سروبالای من آن گه که درآید به سماع

    چه محل جامه جان را که قبا نتوان کرد

    نظر پاک تواند رخ جانان دیدن

    که در آیینه نظر جز به صفا نتوان کرد

    مشکل عشق نه در حوصله دانش ماست

    حل این نکته بدین فکر خطا نتوان کرد

    غیرتم کشت که محبوب جهانی لیکن

    روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد

    من چه گویم که تو را نازکی طبع لطیف

    تا به حدیست که آهسته دعا نتوان کرد

    بجز ابروی تو محراب دل حافظ نیست

    طاعت غیر تو در مذهب ما نتوان کرد

تفسیر فال حافظ :

تقدیر را نمی توان عوض کرد. با چه می جنگی نمی توانی سرنوشت خود را تغییر دهی. البته تو نظر بدی نداری. با مردم هم سر جنگ نداشته باش. از خداوند طلب یاری کن و نیز هر کسی ار راه رسید نمی تواند رفیق شفیقی برایت باشد.

فال حافظ با تعبیر دقیق متولدین بهمن

غزل شماره: ۴۸۷

    ای بی‌خبر بکوش که صاحب خبر شوی

    تا راهرو نباشی کی راهبر شوی

    در مکتب حقایق پیش ادیب عشق

    هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی

    دست از مس وجود چو مردان ره بشوی

    تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی

    خواب و خورت ز مرتبه خویش دور کرد

    آن گه رسی به خویش که بی خواب و خور شوی

    گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد

    بالله کز آفتاب فلک خوبتر شوی

    یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر

    کز آب هفت بحر به یک موی تر شوی

    از پای تا سرت همه نور خدا شود

    در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی

    وجه خدا اگر شودت منظر نظر

    زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی

    بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود

    در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی

    گر در سرت هوای وصال است حافظا

    باید که خاک درگه اهل هنر شوی

تفسیر فال حافظ :

تو که خودت بی تجربه ای چگونه به دیگران امر و نهی می کنی. تو که از عشق بویی نبرده ای چطوری صحبت از عشق می کنی و به راه راست دعوت می کنی. ائل خودت را بسارز و روزگار را تجربه کن. وقتی که حس کردی نور خدا دلت را روشن کرده آن وقت حق رهبری داری و روزگارت تغییر می کند و اگر حاجتی داری باید با خدا باشی.

فال حافظ پیشگویی متولدین اسفند

غزل شماره: ۴۸۲

    ای دل به کوی عشق گذاری نمی‌کنی

    اسباب جمع داری و کاری نمی‌کنی

    چوگان حکم در کف و گویی نمی‌زنی

    باز ظفر به دست و شکاری نمی‌کنی

    این خون که موج می‌زند اندر جگر تو را

    در کار رنگ و بوی نگاری نمی‌کنی

    مشکین از آن نشد دم خلقت که چون صبا

    بر خاک کوی دوست گذاری نمی‌کنی

    ترسم کز این چمن نبری آستین گل

    کز گلشنش تحمل خاری نمی‌کنی

    در آستین جان تو صد نافه مدرج است

    وان را فدای طره یاری نمی‌کنی

    ساغر لطیف و دلکش و می افکنی به خاک

    و اندیشه از بلای خماری نمی‌کنی

    حافظ برو که بندگی پادشاه وقت

    گر جمله می‌کنند تو باری نمی‌کنی

تفسیر فال حافظ :

همه چیز مهیاست ولی کاری انجام نمی دهی. تعلل جایز نیست وگرنه همه چیز و همه کس را از دست می دهی و در بوستان زندگی خاری هم نصیبت نمی شود.، دوراندیشی نمی کنی فرصتها را از دست می دهی برای همین است که درخت ارزوهایت به ثمر نمی نشیند.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

  • پری 💐
    0

    ممنون از فالتون

  • ناشناس
    0

    👍