فال | فال قانون جذب روز

فال قانون جذب 13 مردادماه | فال قانون جذب شخصی امروز شما چه سورپرایزی برایتان دارد؟

فال قانون جذب روز خود را در سایت سرگرمی روز دنبال کنید.

کدخبر : 6133
سایت سرگرمی روز :

فال قانون جذب ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین فروردین

متن فال:

خاموش بایستید! بایستید و نجات خداوند را که با شما خواهد بود ببینید!

فال قانون جذب ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین اردیبهشت

متن فال:

هر خواسته ای که به زور اراده شخصی (و نه اراده الهی) به عینیت درآید، همواره گزنده خواهد بود و عاقبت به خیر نخواهد شد.

فال قانون جذب ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین خرداد

متن فال:

آدمی باید شکر به جا آورد که خواسته اش را پیشاپیش در عرصه غیبی ستانده است، و مجدانه برای دریافت آن در عرصه عینی تدارک ببیند.

فال قانون جذب ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین تیر

متن فال:

چنین احساس کنید که هم اکنون خواسته خود را دارید. همین احساس را حفظ کنید؛ لذت بخش ترین احساس دنیا است. وقتی این احساس را حفظ می کنید، قوی تر و قوی تر خواهد شد تا اینکه به این احساس می رسید که خواسته شما هم اکنون در اختیار شما است. وقتی چنین کنید، قانون جذب نیز پاسخ خواهد داد.

به خاطر داشته باشید که قانون جذب هرگز در انجام وظیفه خود ناکام نمانده است. این بار هم ناکام نخواهد ماند.

فال قانون جذب ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین مرداد

متن فال:

هرگز نمی توانیم چیزی را جذب کنیم، مگر این که شکر داشته هامان را به جای آوریم. در حقیقت، اگر کسی بابت همه چیز زندگی خود شاکر می بود، هیچ گاه نیاز به درخواست کردن نداشت، زیرا پیش از این که درخواست کند، به او داده می شود. این است قدرت شکرگزاری

فال قانون جذب

فال قانون جذب ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین شهریور

متن فال:

خداوند گیرنده مطبوع را به اندازه بخشنده خوشدل دوست دارد.

فال قانون جذب ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین مهر

متن فال:

عیسی مسیح گفت: «داوری مکنید تا بر شما داوری نشود. حکم مکنید تا بر شما حکم نشود.»

فال قانون جذب ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین آبان

متن فال:

هر موقع از روز و هر وقت که یادتان افتاد، بگویید : من شاد هستم.

اگر دوست داشتید روزی هزار بار بگویید. مرتب بگویید، ولی هر کلمه را آرام ادا کنید و تاکیدی یکسان روی هر کلمه داشته باشید. وقتی دارید آرام آرام آن ها را تکرار می کنید، معنای هر کلمه را حس کنید و تا می توانید در درون خود احساس شادی کنید. این احساس را هر روز ایجاد کنید. احساس شادی تان در درون باید بیشتر از واکنش تان به شرایط در بیرون باشد. در این صورت، شرایط بیرون را تغییر خواهید داد. شادی، شادی را جذب می کند.

فال قانون جذب ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین آذر

متن فال:

ذهن انسان مدام در حال تفکر است. هر تفکری باعث ایجاد احساس در انسان میشود. احساسات نیز باعث افزایش یا کاهش ارتعاشات انرژی بدن میشوند و هر انرژی ، مشابه خودش را جذب میکند. اگر ذهن باعث شود بدن انرژی مثبتی از خود ساطع کند بدیهی است که تمام انرژی هایی که جذب انسان و یا فرد جذب آن میشود مثبت خواهند بود و برعکس.

فال قانون جذب ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین دی

متن فال:

جمله تاکیدی:

به آنچه پیش روی تو است با اعجاب بنگر!

فال قانون جذب ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین بهمن

متن فال:

اگر آدمی برای کسی برکت بطلبد، توان آزار رسانیدن را از او خواهد گرفت.

فال قانون جذب ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین اسفند

متن فال:

وقتی احساس بدی داری، روی فرکانسی هستی که موضوعات بد بیشتری را به سوی تو جذب می کند. قانون جذب دست به کار می شود و تصاویری از موضوعات بد و هرآنچه حال تو را بد می کند، انتشار می دهد و به سوی تو بر می گرداند.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر: