تست هوش | تست هوش و معما

تست هوش | با جواب به این تست میتونی ثابت کنی جز نوابغی

تست هوش استدلال منطقی نوعی از تست هوش است که از سوالات منطقی برای سنجش توانایی فرد در حل مسائل و استدلال استفاده می کند.

کدخبر : 16202
سایت سرگرمی روز :

این تست ها به طور معمول شامل سوالاتی با چند گزینه هستند که فرد باید با توجه به اطلاعات ارائه شده، پاسخ صحیح را انتخاب کند.

سوال:

فرض کنید در یک شهر، همه افراد یا همیشه راست می گویند یا همیشه دروغ می گویند.

  •     یک مرد به شما می گوید: “همسایه من می گوید که من همیشه راست می گویم.”

این مرد چه می گوید؟

گزینه ها:

  •     او همیشه راست می گوید.
  •     او همیشه دروغ می گوید.
  •     اطلاعات کافی برای تعیین صحت حرف او وجود ندارد.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ:

گزینه 3: اطلاعات کافی برای تعیین صحت حرف او وجود ندارد.

توضیح:

اگر مرد همیشه راست بگوید، همسایه او همیشه دروغ می گوید. در این صورت، همسایه او گفته است که مرد همیشه دروغ می گوید.

اما اگر مرد همیشه دروغ بگوید، همسایه او همیشه راست می گوید. در این صورت، همسایه او گفته است که مرد همیشه راست می گوید.

بنابراین، با توجه به اطلاعات ارائه شده، نمی توان با قطعیت گفت که مرد چه می گوید.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر: